Energie produceren uit biogas wordt nu al enkele jaren toegepast. Daarvoor zijn verschillende types biogasinstallaties ontwikkeld, aangepast aan de verscheidene sectoren. Afhankelijk van het soort biomassa dat wordt aangevoerd, werken die installaties volgens verschillende principes. Sommige staan rechtop, andere liggen plat. Werkt de reactor continu of ligt hij af en toe stil? Leer de verschillende types kennen in dit nieuwsbericht. Je ontdekt de werking van de vergisters tijdens onze excursie op 27 november.

Tips bij het investeren in een biogasinstallatie - deel 3

Er is niet zomaar één standaardtype biogasinstallatie. Afhankelijk van de aanvoer van en hoeveelheid biomassa kan er voor verschillende types installaties gekozen worden. Die verschillende types reactoren werken ofwel continu of in batch. "In batch" betekent dat de reactor tijdelijk wordt stilgelegd om de installatie te vullen.

 

Reactor werkt continu
In deze vergisters wordt continu biogas geproduceerd dankzij een (quasi) continue input van biomassa. Er zijn verschillende types continue vergisters.

Bij agrarische en natte vergisting is de continue geroerde reactor (CSTR of continuous stirred-tank reactor) het meest voorkomende type vergister (foto 1). Daarin wordt dagelijks een bepaalde hoeveelheid biomassa uit- en ingepompt. Binnenin de reactor wordt het substraat regelmatig geroerd.

Blog20181031Figuur1aCSTRVergisterklein.jpg
Foto 1: De continue geroerde reactor (CSTR of continuous stirred-tank reactor).
 

Minder bekend in de landbouw is de UASB-reactor (upflow anaerobic sludge blanket reactor) die voornamelijk voor waterzuivering wordt gebruikt. Daarin stroomt het afvalwater continu van onder naar boven in de reactor, doorheen een ‘deken’ van slib dat micro-organismen bevat (figuur A). Door die stroming is er geen roerwerk nodig.

Blog20181031Figuur1bUASBVergister_V2.jpg

Figuur A: De UASB-reactor (upflow anaerobic sludge blanket reactor).

 

Een propstroomreactor (PFR of plug flow reactor) kan naast een verticale tank ook bestaan uit een liggende, horizontale reactor. In de landbouw zal voornamelijk de liggende vergister toegepast worden. Doorheen die reactor is er een continue doorgang van biomassa. Er moet menging voorzien worden dwars op de stroomrichting (foto 2).    

Blog20181031Figuur2PlugFlowVergister.png
Foto 2: De propstroomreactor (PFR of plug flow reactor).
 

Reactor werkt in batch
In een batch type vergister wordt enkel biomassa aan de vergister toegevoegd aan de start van het proces. Naast verse biomassa moet ook een deel biomassa bijgevoegd worden die al vergist is, omdat die al de nodige micro-organismen bevat. Daarna wordt de vergister afgesloten tot alle biomassa volledig is vergist. Doordat dit type minder materiaal en werk vraagt, is dit een goedkopere vorm van vergisting. Door meerdere dergelijke vergisters te plaatsen, zou je een continue gasproductie kunnen verzekeren (foto 3).   

Blog20181031Figuur3BatchVergisters.png
Foto 3: Verschillende vergisters in batch bij elkaar kunnen een continue gasproductie verzekeren. 
 

Ontdek verschillende installaties tijdens onze excursie
Wil je een droge, thermofiele, continue biogasinstallatie aan het werk zien? Ga dan mee op excursie op dinsdag 27 november 2018 en bezoek Biogaz Pévèle in Wannehein, Frankrijk. Deelname is gratis, inschrijven is verplicht.    

>>Bekijk het volledige programma en schrijf je in!  

 

Meer info
Heb je nog vragen of ben je benieuwd of een investering interessant kan zijn voor jouw bedrijf? Contacteer ons en wij bekijken het graag samen met jou. Beschik je al over een pocketvergister? Dan zijn we benieuwd naar jouw ervaringen!

> Lees ook onze tips in deel 1 en deel 2.

 

 

Het project Pocket Power wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (www.vlaio.be), met financiële steun van: Boerenbond, ABS, Biolectric, Continental Energy Systems, Innolab, AB Milieusystemen, Vermeulen Construct, United Experts, Biogas-E, Inverde en VLACO.  

vlaio61120182.jpg
Het project Pocketboer wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. www.vlaanderen.be/pdpo.

pocketboer6112018.jpg

 
  • Bron figuur A: By Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., Zurbrügg, C. - Compendium of Sanitation Systems and Technologies - (2nd Revised Edition). Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag), Duebendorf, Switzerland. ISBN 978-3-906484-57-0., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42267210
  • Bron foto 2: Novatech GmbH
  • Bron foto 3: Erigène