Een goeie maand na de start van de nitraatresiducampagne heeft het labo van Inagro meer dan 2.000 grondstalen geanalyseerd. We merken bepaalde trends op: op percelen met akkerbouwmatige teelten meten we de laagste nitraatresidu’s en op groente- en aardappelpercelen vindne we de hogere residu’s.

Nitraatresidu 2018: update

Bij de teeltgroepen suikerbieten, gras en wintergranen is 50 tot 80 % van de nitraatresidu’s lager dan 70 kg N/ha, wat uiteraard een goede zaak is. Ook maïs lijkt dit jaar goed te scoren. Bij alle groenten die in de lijst zijn opgenomen, bevinden de stalen zich veelal in de hoogste categorie, met uitzondering van bloemkool.

20181030nitraatresidugraf.PNG

 

Vergelijking 2016-2017-2018
We maken de vergelijking met de scores van de afgelopen twee jaar. In onderstaande tabel vind je telkens de gemiddelde scores. Voor 2018 voegden we ook de mediaan toe tussen haakjes (=het middenste nitraatcijfer dat gemeten werd).

Het droge jaar 2018 zorgt duidelijk voor hogere nitraatresidu's. We merken op dat de mediaan een stuk lager ligt dan het gemiddelde, wat aangeeft dat er serieuze uitschieters gemeten werden. Voor bieten, gras, wintergranen, mais en bloemkool streven naar een status quo in vergelijking met 2017. De aardappelen, bonen, prei en wortelen laten veel hogere nitraatresidu’s noteren in vergelijking met de voorbije jaren.

20181030nitraatresidutabel.PNG

 

Zodra de sperperiode voorbij is en alle stalen werden geanalyseerd zullen we onze eindconclusies delen in een nieuw nieuwsbericht.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting