Op maandag 22 oktober organiseerden we een studienamiddag "Schaalveranderingen in land- en tuinbouw? Op zoek naar antwoorden." Meer dan 80 mensen gingen in op onze uitnodiging en tekenden present. De gemengde samenstelling van gemeenteambtenaren, studiebureaus en landbouwers zorgde voor een interessant debat. In dit nieuwsbericht zetten we de belangrijkste conclusies op een rij.

Schaalveranderingen in de land- en tuinbouw

We ontvingen de deelnemers op maandagmiddag tijdens een broodjeslunch. Bart Naeyaert, gedeputeerde voor Landbouw en Visserij, verwelkomde de groep. Daarna lichtte kabinetsmedewerker Lieven Louwagie het belang van de West-Vlaamse land- en tuinbouw toe aan de hand van cijfermateriaal. Hij haalde ook de evolutie aan van het aantal bedrijven en hun omvang.

Al snel kwamen we tot de conclusie dat het aantal bedrijven sterk afneemt en de schaal van elk bedrijf toeneemt. Door die tendens is de vergunningsverlening er niet gemakkelijker op geworden. Koen Dewulf en Jan Vandecavey, respectievelijk van de dienst vergunningen en de dienst waterlopen van Provincie West-Vlaanderen, lichtten dan ook het belang toe van een goed gemotiveerd vergunningsdossier, waarin aandacht voor het aspect water zeker niet mag ontbreken.

Daarna ging Kathleen Storme van onze dienst bedrijfsontwikkeling dieper in op de trajectbegeleiding die Inagro biedt. Via trajectbegeleiding helpen we je om jouw bouw- of verbouwdossier doordacht voor te bereiden. Via individuele begeleiding en advies helpen onze adviseurs je om alle procedures te overzien. Ze spelen in op kansen om het dossier te versterken en anticiperen op mogelijke knelpunten die het dossier kunnen bemoeilijken. Waar nodig gaan de experts in overleg met vergunningsverlenende partijen, buren en gemeenten. Ze begeleiden je dan ook graag van bij de start van het proces. Zo slaag je erin het vergunningsdossier succesvol af te ronden.

 

Schaalverandering_251018.JPG

 

Draagkracht van het landschap
Na de pauze ging directielid Greet Ghekiere van Inagro dieper in op een studie over de draagkracht van het landschap. Met 3D-beelden toonde ze aan hoe een landschap evolueert, rekening houdend met een afnemend aantal bedrijven en een beperkte 'opruimactie' van de bedrijven van niet-landbouwers. (Dat betekent het afbreken van kleine stallen of afdaken.) Greet toonde duidelijk aan dat je bedrijf integreren in het landschap heel belangrijk is! Ook daarbij kunnen de adviseurs van Inagro je helpen.

Aan het einde van de studienamiddag betrokken we het publiek bij een debat aan de hand van stellingen. De deelnemers zijn duidelijk van mening dat niet alleen landbouwbedrijven, maar ook andere gebouwen en woningen in het landelijke gebied voorzien moeten zijn van groen. De meerderheid gaf ook te kennen akkoord te gaan met opruimacties op voormalige landbouwbedrijven. Ze zouden het interessant vinden als de wetgeving dat ook zou stimuleren.


Bestuursdwang als alternatief op huidig borgsysteem
Tot slot dingen Ann Vaneeckhoutte van de gemeente Heuvelland en Dieter Depraetere van Inagro nog in op de realisatie van beplantingsplannen. Op vandaag werken veel gemeenten met een borgsysteem om de uitvoering van de beplantingsplannen af te dwingen. Inagro zoekt al lang naar een systeem waarbij de spaarcenten van bedrijfsleiders niet vooraf geblokeerd worden.

In het handhavingsdecreet van de omgevingsvergunning vonden we een mogelijkheid om te werken met bestuursdwang. Daarbij kan de handhavingsambtenaar optreden en na een overleg met afspraken omtrent de timing overgaan tot de uitvoering van de plannen op kosten van de bouwheer. Uit een peiling bij het publiek blijkt dat de meerderheid het idee van bestuursdwang zeker genegen is.

 

Verderwerken aan de toekomst
Tijdens de netwerkreceptie konden alle aanwezigen napraten over deze boeiende studiedag. Wij nemen de waardevolle bedenkingen uit het publiek alvast mee en werken verder aan de toekomst!

Gekoppelde thema's & sectoren: Bedrijfsintegratie | -- Algemeen --