Eendenkroos komt van nature voor in kleine wateren, zoals poelen, vijvers en grachten. Omdat het plantje plaatselijk voor overlast kan zorgen, is het vaak ongewenst. Toch heeft het gewas een groot potentieel om de eiwitbron van de toekomst te worden. Het snelgroeiende plantje zet nutriënten uit vloeibare reststromen om in een onmiddellijk bruikbare eiwitbron. Met deze handleiding ga je zelf aan de slag. Je vindt er praktische informatie voor elke stap in het productieproces, van opstart van de teelt tot oogst en bewaring van het kroos. Je leert ook hoe je de ideale groeiomstandigheden kunt creëren en de groei kunt opvolgen.

Teelthandleiding eendenkroos 2018
Vloeibare reststromen komen in tal van landbouwsectoren voor. Denk bijvoorbeeld aan de vloeibare fractie van mest of digestaat en spuiwaters van tomaat of sierteelten. De verwerking van die stromen is voor de landbouwer een kost. De waarde ervan is laag. Via eendenkroosteelt kunnen die stromen efficiënt gerecupereerd worden en dienen als alternatieve eiwitbron.
 
De voorbije jaren namen Inagro en Universiteit Gent de proef op de som. Het onderzoek leverde waardevolle informatie op, die we met jou delen in bijgevoegde teelthandleiding.
 
 
 
Wil je meer weten?
Neem contact op met Reindert Devlamynck via reindert.devlamynck@inagro.be.
 

 

 

 

De Blauwe Keten is een project binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

LogobannerBlauweKeten.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen