Op 25 september 2018 viert de hele wereld de derde verjaardag van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Wist je dat ook Inagro meewerkt aan een duurzame toekomst? Net daarom zijn we genomineerd als duurzame held van RSL. Wil je weten wat dat betekent? Lees dan verder!

Inagro is duurzame held van RSL

Op 25 september 2018 viert de hele wereld de derde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van de Verenigde Naties: een langetermijnagenda met 17 doelstellingen die van de aarde een duurzamere plaats moet maken tegen 2030. Die doelstellingen worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen genoemd.

Naar aanleiding van de “Week van de Duurzame Gemeente” is Inagro genomineerd als “duurzame held van RSL”. We voeren onderzoek naar duurzamere landbouwtechnieken. Tegelijk engageren ons om zélf duurzamer te werken én we motiveren spelers in de land- en tuinbouwsector om duurzamer op te treden. Zo slaan we telkens de brug tussen de theorie en de praktijk, of denken én doen.

 

Enkele voorbeelden...

  • We stimuleren landbouwers om energie-efficiënt te werken via energie-advies op maat.
  • Zonnepanelen - gekoppeld aan een batterij voor energie-opslag - produceren groene stroom voor op ons biologisch proefbedrijf. Daarnaast produceert onze vergistingsinstallatie groene elektriciteit en warmte.
  • We werken rond duurzame gewasbescherming en bemesting dankzij de toepassing van smartfarming.
  • Via een veelheid van maatregelen, zoals houtkanten, bloemenranden, insectenhotels en keverbanken verhogen we de biodiversiteit in landbouwgebied. We tonen het goede voorbeeld op onze eigen site en stimuleren landbouwers om ook zelf aan de slag te gaan.
  • We zetten in op innovatief onderzoek rond het sluiten van kringlopen. Zo wordt afvalwater uit onze aquacultuurafdeling ingezet in de tomatenteelt en kweken we insecten op agrarische rest- en nevenstromen.
  • Inagro werkt samen met Rikolto (voormalige Vredeseilanden), waarbij we praktijkgerichte uitwisselings- en infomomenten organiseren met telers uit Nicaragua.

 

> Lees meer over de Week van de Duurzame Gemeente op www.duurzamegemeente.be.

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | -- Algemeen --