We treffen momenteel de voorbereidingen van een project rond knolcyperus. Daarin merkten we op dat doornappel soms een groot probleem vormt in West-Vlaanderen. De plant lijkt meer en meer voor te komen. Er wordt gesteld dat tot 10 % van de velden geïnfecteerd zijn. Vooral op akkerbouwmatige percelen zie je ze regelmatig opduiken (aardappelen, wortel). Ook in groentepercelen komen ze meer en meer voor. Opmerkelijk is dat doornappel een zeer mooie plant is en sterk lijkt op een sierplant. Ze wordt als dusdanig gebruikt en heeft zo bouwland geïnfecteerd.  

 
 
 
Doornappel: een te mooie plant om uit te trekken en te vernietigen?

Bestrijding
Doornappel (Datura stramonium) behoort tot de familie van de nachtschadigen, zoals zwarte nachtschade, aardappel en tomaat. Bepaalde bodemherbiciden hebben een werking tegen doornappel, maar geen enkel product werkt heel goed. De werking hangt uiteraard ook in sterke mate af van het bodemvocht. Doornappel kiemt ook vrij laat. Dat er planten ontsnappen aan een behandeling is vrij normaal. Zeker als je de bodem nadien ook nog eens beroert via mechanische onkruidbestrijding - zoals in veel groenteteelten gebeurt - wordt de bodemwerking veelal tenietgedaan. Er zijn weinig contactherbiciden die een werking hebben op doornappel. Belangrijk is dat de onkruiden nog klein moeten zijn om die werking te bekomen.         


Ruim het op
Doe de moeite om ontsnapte planten uit te trekken (met handschoenen!) én van het veld te verwijderen en te vernietigen. Nadat je ze uittrok zal de plant er alles aan doen om toch nog kiemkrachtige zaden te vormen door alle energie naar de zaden te pompen. De plant laten opdrogen op het veld is dus geen oplossing. Verder onderzoek daaromtrent dringt zich wel op. 

DSCN1472_jongeplantvandoornappel_LR.jpg
Jonge plant van doornappel
 

20180925_194018.jpg
Populatie doornappel in pas uitgezaaide groenbedekker

 

Typische kiemplant
De kiembladeren zijn kortgesteeld, lancet- tot priemvormig, langer of even lang als de eerste echte bladeren. Het is een warmte-, vocht- en stikstofminnende plant. 

kiemplantDoornappel_LR.jpg
Kiemplant van doornappel

 

Mispak je niet
Groeiend vanuit een kleine kiemplant kan deze plant wel tot 2 m hoog worden (half struikachtig). Als ze groter is, kan je je bijna niet vergissen. Heel typisch zijn ook de witte, trompetvormige bloemen waarop zich later stekelige en eivormige doosvruchten ontwikkelen. Die doosvruchten zijn 3 tot 5 cm groot en worden al in een zeer jong stadium gevormd. Elke doosvrucht kan honderden zaden bevatten. Als je niet optreedt, kan deze plant zich dus snel verspreiden. 

 

plantdoornappel_doosvrucht_LR.jpg
Grotere plant met bloemen en doosvrucht


Van medicinaal tot giftig
Deze plant - zowel stengel en bladeren als de vruchten en zaden - heeft een medicinale tot hallucinerende werking en is vanaf een bepaalde dosis giftig voor mens en dier. Aanwezigheid van de plant in een geoogst product is dan ook uit den boze! Experimenteren kan leiden tot de dood!