Ritnaalden en aardrupsen tasten verschillende gewassen aan. Beide bodemplagen richten deze periode schade aan: aardrupsen in nieuwe geplante gewassen en ritnaalden in aardappelen en andere knol- of bolgewassen. Van een andere gekende bodemplaag, emelten, kan je nu de eilegfase vaststellen.          

       
Let op: enkele bodemplagen nu actief

Ritnaaldenschade in aardappelen        

Ritnaalden of koperwormen migreren in de bodem tijdens de zomer naar diepere lagen. Vanaf september verplaatsen ze zich terug naar de bovenlaag en tasten ze ondergrondse plantendelen aan. In gewassen als maïs heeft de vraat aan de wortels minder impact, maar in knol- of bolgewassen kunnen ze voor ernstig kwaliteits- en opbrengstverlies zorgen. In het kader van een onderzoeksproject1 nam Inagro de voorbije weken oogststalen in aardappelpercelen waar we ritnaalden monitorden gedurende de teelt. Bij deze staalneming kwamen al een aantal schadegevallen aan het licht. De ritnaalden kunnen de komende weken nog meer schade veroorzaken.       

20131010_ritnaaldenschade_aar.jpg
Ritnaalden boren gaten in aardappelen met kwaliteitsverlies als gevolg      Aardrupsen aan jong plantgoed       

In een jonge slaplanting op het biologisch proefbedrijf stelden we schade vast door aardrupsen. Deze 2e generatie rupsen van Agrotis nachtvlinders treedt op vanaf augustus tot laat in het najaar. In beschutte teelten blijven ze ook in de winter nog actief. Overdag zijn de rupsen evenwel niet actief, dan houden ze zich verborgen in de grond. Om ze op dat moment vast te stellen, zal je aangetaste planten moeten uitgraven en de rupsen moeten zoeken bij de plantbasis.
’s Nachts komen ze naar boven om zich te voeden aan de wortelhalzen, stengels en bladeren van diverse groenten (o.a. koolgewassen, sla, spinazie...). Jonge planten sterven hierdoor af. In hun laatste groeistadium (ca. 5 cm) richten de aardrupsen de meeste schade aan. Volgroeide rupsen verpoppen pas na de winter in de grond.     

20180912_aardrups_schade_sla2.jpg20180912_aardrups_schade_sla1.jpg
Bladeren die zijn afgeknipt aan de stengelbasis en gaten (ondiepe gangen) in de bodem van waaruit de aardrupsen 's nachts aan het bodemoppervlak komen, zijn typerende schadebeelden.


   

Eiafleg door langpootmuggen        

Een andere belangrijke bodemplaag zijn emelten. Van deze plaag start nu een nieuwe levenscyclus. Langpootmuggen, de adulten van deze plaagsoort, leggen deze periode hun eitjes af in grasland of groenbemesters. Bij de eiafleg verkiezen ze de meest vochtige en goed begroeide plaatsen in het perceel. De volwassen muggen leven slechts enkele dagen waarbinnen ze paren en eitjes afleggen.
   

20180913_langpootmug_gras.jpg
Langpootmuggen kan je nu spotten in grasland waar ze eieren afleggen.
  

De jonge larven die na enkele weken verschijnen, overwinteren in de grond in ondiepe gangen. De schade die ze in het volgend voorjaar daarbij aanrichten, is vergelijkbaar met deze van aardrupsen.

Zie je nu veel langpootmuggen op een perceel waar volgend seizoen een vroege voorjaarsteelt komt, dan kan je volgende preventieve maatregelen overwegen:
- gras nu zo snel mogelijk kort maaien om eiafleg te beperken
- na de winter, van zodra de bodem het toelaat, meerdere oppervlakkige bodembewerkingen uitvoeren om de populatie emelten te reduceren via mechanische schade of via blootstelling aan natuurlijke vijanden (o.a. vogels)    


  

1 Landbouwtraject ‘Sectorbrede geïntegreerde beheersing van ritnaalden’ (2015 - 2018) met financiële steun van IWT Vlaanderen, Boerenbond, AVEVE Group, ABS, Bayer CropScience, Belchim Crop protection, Belgapom, Biobest, Certis, Colruyt, Fedagrim, Innoseeds, Joordens Zaden, Pherobank, Pireco, Sanac, Storms Seeds, Synagra, Syngenta en de producenten.     

180117_logobannerritnaalden.png      

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Groenten Open Lucht