Na een lange droge periode zijn de eerste regenbuien een feit. Toch zullen de gevolgen van de uitzonderlijke periode van aanhoudende droogte nog een tijdje merkbaar zijn. In afwachting van een erkenning van de droogte als landbouwramp riepen een aantal West-Vlaamse gemeenten hun inwonende landbouwers al op om schade te melden. Wie geen brief ontving, neemt best zelf contact op met (de schattingscommissie van) zijn of haar gemeente.
Schattingscommissies meten schade op
Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft de procedure opgestart om te onderzoeken of de aanhoudende droogte erkend kan worden als (landbouw)ramp. In die procedure moet het KMI de eerste stap zetten door na te gaan of er sprake is van een uitzonderlijke toestand.
Hoewel het nu nog te vroeg is voor concrete cijfers over de schade, is het toch belangrijk dat je nu al zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzamelt voor de teelten of percelen waarvan je vermoedt dat er uitzonderlijke schade zal zijn.
Neem zoveel mogelijk foto’s. Zorg dat er op die foto’s een vast referentiepunt zichtbaar is. En noteer ook de datum waarop je de foto’s nam.
Doe een schriftelijke melding aan de gemeentelijke schadecommissie met de vraag om de schade te komen vaststellen op jouw percelen. In die schriftelijke vraag kan je al vermelden over welke teelten het gaat, waar ze gelegen zijn (perceelsnummer verzamelaanvraag en kadastrale gegevens van het perceel) en over welke oppervlakte het gaat.
 
Heb je nog vragen? Dan kan je contact opnemen met onze expert water Anne-Sophie Vandevoorde via anne-sophie.vandevoorde@inagro.be of 051 14 03 14.
Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Crisis --