Met de uitrol van de fabriek van de toekomst ‘Machinebouw & Mechatronica’ in onze provincie kan de agromechatronicasector meeproeven van enkele mooie initiatieven onder begeleiding van Agreon. Het innovatienetwerk Agreon, ingebed in Inagro, groepeert heel wat familiale kmo’s die actief zijn in landbouwmechanisatie. Een overzicht van de leden kan je online vinden.

Constructeurs van land- en tuinbouwmachines wapenen zich voor de toekomst

Industry 4.0
De Vlaamse maakindustrie ondergaat momenteel een evolutie, die de "Smart industry" of "Industry 4.0" heet. Naast automatisering doet ook gegevensuitwisseling tussen machines of fabricagetechnieken zijn intrede in de productiemethodes. Door die digitale transormatie veranderen fabrieken of productie-omgevingen in "Smart & Digital Factories", waarbij operatoren (arbeiders) bijgestaan worden door allerlei slimme technologieën. Denk bijvoorbeeld aan collaboratieve robots die fysieke lasten helpen tillen of de projectie van opeenvolgende taken op de werkvloer als ondersteuning bij de arbeid.

De voorbije jaren hebben grote maakbedrijven als Daikin, Picanol en CNH Ind daarin al grote stappen voorwaarts gezet. Ook kmo's met productie van kleine(re) reeksen kunnen evolueren naar "Factories of the Future". Daarin kunnen single-piece-flows bijna even efficiënt verlopen als serieproductie bij grotere machineconstructeurs.

 

"Factory 4.0", uniek aanbod voor constructeurs
Recent zette Sirris, het collectief centrum van de technologische industrie, een innovatietraject op. Dat kreeg de klinkende naam "Factory 4.0". In april mocht Agreon zo'n traject aanbieden aan constructeurs van land- en tuinbouwmachines. In het drieledige traject staat anders en slimmer produceren met nieuwe productietechnologieën centraal. Veertien agromechatronicabedrijven tekenden daarop in.

In een eerste fase gingen twee coaches van Sirris langs bij de bedrijven voor een individuele scan van hun productie-atelier. Zo werd de huidige stand van zaken opgemeten. In een tweede fase volgde een groepssessie in het Sirris-technologielabo in Kortrijk. Daar kwamen tal van demonstraties en voorbeelden rond slimmer produceren aan bod. Als derde en laatste stap zullen per bedrijf enkele concrete cases verder uitgediept worden. Daarbij kan elk bedrijf individuele uitdagingen aanbrengen, waarmee het de komende tijd aan de slag gaat. Denk bijvoorbeeld aan een efficiënter voorraadbeheer en een herinrichting van de productieruimte.


2018-07-31-E-foto.jpg
de deelnemende kmo’s aan de Factory 4.0-groepssessie op 26 juni in Kortrijk.

Bovenste rij v.l.n.r.: Luc Page (Page nv), Arne De Baene (Dema-Construct), Glenn Vierstraete (Beyne nv), Steve Vierstraete (Beyne nv), Jan Corne (Urban Crop Solutions), Gauthier Baekelandt (Baekelandt bvba), Maarten Vandecruys (Urban Crop Solutions), Julien Vansteelandt (Dezeure nv), Brecht Deroo (Deroo Constructie), Steven Vanhoucke (Vanhoucke Machine Engineering), Daan Versele (Record-Trailers), Tim Claeys (Record-Trailers), Bart Parrein (Agriplanter nv), Andy Vandewalle (VDW Constructie)
Onderste rij v.l.n.r.: Dries Descamps (Dema-Construct), Jari De Busschere (Debutrac), Frederick De Busschere (Debutrac), Valerie Baekelandt (Baekekandt BVBA), Tine Dezeure (Dezeure nv), Pieter-Jan Deman (Deman nv), Mieke Deman (Deman nv)
Niet op de foto: Marc Verhoest (Verhoest bvba)

Gehele of gedeeltelijke transformatie
Dit coachingtraject rond Industry 4.0 moet onze kmo’s inzicht geven in de beschikbare digitale technologieën om productieprocessen relatief eenvoudig te controleren en automatiseren. Zo worden ze weerbaarder voor veranderingen als:

  • steeds kortere levertermijnen;
  • veeleisendere klanten die vaker maatwerk vragen;
  • complexere producten, processen en machines;
  • kleinere seriegroottes;
  • of productseries met veel productvarianten voorkomen.


Met de gehele of gedeeltelijke transformatie van hun productie-omgeving naar ‘een Industrie 4.0-fabriek voor de toekomst’ zullen de constructeurs beter kunnen omgaan met die productieparameters. Met een minstens even efficiënte productie in een arbeidsvriendelijke werkomgeving blijven de kmo's uitermate competitief en kunnen ze de noodzakelijke arbeidskrachten aantrekken.Opleiding nieuwe wetgeving
Een nieuwe Europese kaderverordening (in voege vanaf 01/01/2020) stelt dat een nieuw voertuig bij homologatie moet voldoen aan bepaalde technische eisen, vastgesteld door een technische dienst. Bovendien hebben fabrikanten van dergelijke voertuigen een COP-erkenning nodig. Die "Conformity of Production" bepaalt dat je als fabrikant een adequaat controleplan voorhanden hebt waarmee je het productieproces nauwkeurig in kaart brengt.

Dergelijk controleplan is een gedocumenteerde omschrijving van alle controles, metingen en testen die nodig zijn om de efficiëntie van de productie en de specificaties van de typegoedkeuring te verifiëren. Fabrikanten die ISO 9001 gecertificeerd zijn, hebben dergelijke procedure onmiddellijk voorhanden. Wie geen ISO 9001-traject heeft doorlopen, dient zich in orde te stellen met zaken als kwaliteitsborging, calibratie van toestellen en kwaliteitsplannen. Ales wordt geverifieerd aan de hand van een audit die je als fabrikant moet laten uitvoeren.

Enkele constructeurs hebben die COP-erkenning al behaald. Anderen doorlopen het traject momenteel. Nog heel wat andere constructeurs moeten nog aan de slag gaan. Zij kwamen dan ook hun licht opsteken tijdens een verhelderende lesmoment met lesgevers van Agoria en ESTL. Die opleiding zette Agreon begin julie op voor constructeurs van zelfrijdende en getrokken landbouwmachines.2018-07-31-E-foto1.jpg
de aanwezige constructeurs op het lesmoment rond COP.

Bovenste rij v.l.n.r.: Philip Ragolle (Union Machines), Peter Tylleman (AVR), Philip Denys (AVR), Bart Vandaele (PCLT), Dries Descamps (Dema-Construct), Geert Chys (PCLT), Stefaan Declerck (Cretes), Heleen Deraedt (PCLT), Dieter Kindt (Octinion Agriculture), Didier Verhaeghe (Octinion Agriculture), Angelique de Smet (Dezwaef), Filip Dezwaef (Dezwaef), Peter Rosseel (Depoortere nv), Dries Verstraete (Verstraete Construct), Bert Dhanyns (Dewa nv), Jan De Walsche (Dewa nv)
Onderste rij v.l.n.r.: Jan Baekelandt (Baekelandt bvba), Gauthier Baekelandt (Baekelandt bvba), Dirk van Puyvelde (Cretes), Arne De Baene (Dema-Construct), Bart Parrein (Agriplanter nv), Tom Pattyn (Agriplanter), Hein Defour (Agriplanter nv), Kalina Hadzhieva (CNHInd), Carine Verstraete (Verstraete Construct), Frederick De Busschere (Debutrac), Niels Baert (Hyler bvba), Daan Versele (Record-Trailers)
Niet op de foto: Koen Deblauwe (Devos Agri)