Op donderdag 21/06/2018 ging de demonstratie randenmaaiers en spuittechnieken door in de zaal de Venetten te Wingene. Geïnteresseerde landbouwers kwamen er hun kennis bijschaven over hoe ze de 1-meter teeltvrije zone kunnen beheren en wat ze met de 5-meter bemestingsvrije kunnen aanvangen. Daarnaast bracht Patrick Bardyn van Delvano de nieuwste zaken rond spuittechniek tot bij de aanwezige landbouwers.   

 
Demonstratie randenmaaiers en spuittechniek schaaft kennis landbouwers bij

Patrick Bardyn van Delvano, beet de spits af met een toelichting over de nieuwigheden op het vlak van spuittechniek. Niet alleen bij nieuwe spuitdoppen werd er stilgestaan, maar ook bij andere technieken om de drift bij aanwending van spuitvloeistoffen te beperken. Hij pleitte er ook voor om landbouwers terug het heft in handen te laten nemen en de spuittijdstippen niet enkel te laten afhangen van wat de leveranciers of adviseurs aangeven. Een degelijke kennis bij de landbouwer zelf over hoe en wanneer behandelen in het gewas is onontbeerlijk. Door de voortdurende veranderingen in het landschap rond gewasbeschermingsmiddelen wordt er ook geadviseerd om op regelmatige tijdstippen een fytolicentieopleiding te volgen, zodat de landbouwer steeds op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen op het vlak van spuittechnieken, maar ook van controles en wetgeving. De presentatie van Patrick vind je hier

Spuittoestel_wingene28062018.jpg


Na de toelichting van de spuittechnieken gaf Tom Van Nieuwenhove meer duiding bij de werking van twee randenmaaiers met afvoer en bracht hij een korte toelichting rond de huidige wetgeving met betrekking tot akkerranden en bufferstroken, om zo onduidelijkheden rond dit thema weg te werken. Zo is het niet toegestaan om de rand te behandelen met de volleveldspuit, ook de plaatselijke behandeling van akkerdistel is niet meer toegelaten. Niet enkel de wetgeving die van toepassing is op de 1-meterstrook werd toegelicht, ook de wetgeving rond de minimale afstand voor gewasbeschermingsmiddelen en de minimale afstand voor het uitspreiden van meststoffen werden aangehaald. Zo moet men minimum 1 meter afstand houden van de taludinsteek met gewasbeschermingsmiddelen. De juiste afstand die men moet bewaren tot de waterloop is afhankelijk van de teelt, het gebruikte product en de driftreductie van de spuitdoppen. Voor bemesting is de minimale afstand tot de beek 5 meter, dit zowel voor dierlijke mest, kunstmest en andere meststoffen (bv. compost). Voor grondbewerkingen moet men een minimale afstand van 1 meter respecteren, gerekend van de taludinsteek. De presentatie die Tom gaf, kan je hier terug vinden.

Randenmaaiers_wingene28062018.jpg

Voor meer informatie:
Tom Van Nieuwenhove
T 051 27 33 92
E tom.vannieuwenhove@inagro.be