De stijgende vraag naar biologisch geteelde groenten vereist een verdere verbetering van de huidige biologische teeltsystemen, met nog meer aandacht voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Daarom gaat dit jaar het nieuwe, Europese samenwerkingsverband SUREVEG van start. Met dit project zullen nieuwe, gediversifieerde en intensieve teeltsystemen voor biologische volleveldsgroenten worden ontwikkeld met oog op meer biodiversiteit en efficiënter gebruik van hulpbronnen. Daarvoor ligt de focus op strokenteelt en het gebruik van plantaardige reststromen als bodemverbeteraar en als meststof.

Strokenteelt en gecomposteerde plantaardige reststromen nieuw teeltsysteem voor biologische volleveldsgroenten

CORE Organic Cofund project SUREVEG
De nieuw ontwikkelde teeltsystemen moeten een grotere veerkracht en een hogere biodiversiteit hebben, waarbij bedrijfseigen of lokale reststromen als voedingsstof gerecycleerd worden en waarbij de koolstofopslag in de bodem verhoogd wordt. Om dat te bereiken is ruimte in het project voorzien voor de ontwikkeling en test van:

  • strokenteeltsystemen in verschillende Europese landen;
  • bodemverbeteraars en meststoffen afkomstig van behandelde biologische plantaardige reststromen (bv. compostering);
  • “slimme” technologieën en systemen om strokenteelt efficiënt te beheren.

 

Input van landbouwers is belangrijk
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe teeltsystemen beantwoorden aan de lokale noden en beperkingen steunt het project in sterke mate op de input van lokale biologische landbouwers. Geïnteresseerde landbouwers met of zonder ervaring met strokenteelt kunnen alvast de korte enquête invullen die je onderaan dit nieuwsbericht terugvindt.

Aan de hand van de geteste teeltsystemen en van de input van landbouwers in Europa zal een database opgesteld worden. Die database zal teelteigenschappen en adviezen bij strokenteelt bevatten met onder meer geschikte soortenkeuze, ontwerpen van systemen en recepten voor bodemverbeteraars en meststoffen.

 

Inagro en ILVO als Belgische partners
Partners uit zeven Europese landen werken samen aan dit project. België wordt vertegenwoordigd door Inagro en ILVO. ILVO staat onder meer in voor de receptuur bij behandeling en gebruik van de plantaardige reststromen en voor de analyses op bodem en gewas (nutriënten, organische stof, wortelontwikkeling en bodemleven).

Op het biologisch proefbedrijf van Inagro testen we de verschillende bodemverbeteraars en meststoffen uit in combinatie met een proef om de strokenteelt van prei en knolselder te evalueren. Bij die proef worden onder meer de ziekte- en plaagdruk bij de verschillende teeltsystemen en de verschillen in boven- en ondergrondse biodiversiteit opgevolgd.

Op de biovelddag op 27 juni bezoeken we het proefveld en delen we onze eerste ervaringen mee.

 

plantingSureveg15052018.JPG
De proef met alternerende rijen prei en knolselder werd geplant op 15 mei.

 

Nieuwe teeltsystemen met positieve invloed op productiviteit, milieu en biodiversiteit
Door strokenteelt te gebruiken en plantaardige reststromen te recycleren zal het nieuw ontwikkelde teeltsysteem minder afhankelijk zijn van de input van biopesticiden en van niet-biologische (dierlijke) meststoffen. Bovendien verwachten we positieve effecten op de biodiversiteit in het landschap en zowel op de bodem- als op de waterkwaliteit. Tegelijkertijd willen we de productiviteit van de biologische groenteteeltsystemen verbeteren.

 

Geïnteresseerd?
Download de bijgevoegde enquête (onderaan dit nieuwsbericht), vul ze in en stuur ze terug naar joran.barbry@inagro.be!

Voor meer info, contacteer Joran Barbry via joran.barbry@inagro.be of 051 27 32 27.

 

Het SUREVEG-project wordt gefinancierd binnen het programma H2020 ERA-net, CORE Organic Cofund en met medefinanciering door de Europese Commissie.

LogosSureveg31052018.PNGGekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Groenten Open Lucht | Smartfarming