In deze rassenproef late winterteelt werden zes rassen uitgeplant. Met deze proef wilden we de specifieke rassenkeuze ondersteunen door de plant- en gewaskenmerken, oogst- en opbrengstgegevens en de kwaliteitskenmerken van nieuwe rassen na te gaan. Belangrijkste parameters voor deze teeltperiode zijn de weerstand tegen vorst en de schotgevoeligheid.  

 
Prei late winterteelt 2017-2018: veel losse schachten

Deze proef werd begin augustus uitgeplant en kende ondanks de droogte toch een vlotte weggroei. Op het einde van de winter kenden we een stevige vorstperiode. Er werd niet afgedekt en na de vorst was er wat vorstschade te zien. Begin maart werd er bijbemest met 500 kg kalknitraat per ha. Enkele warme dagen zorgden voor een stevige groei. Dat resulteerde in hoge kg-opbrengsten, maar in een mindere kwaliteit. 

De schachten waren te los en te zacht. Cherokee scoorde wat dat betreft in deze proef het best, gevolgd door Harston. Vitaton was te los. Vitaton vertoonde duidelijk het minste schot. De houdbaarheid was bij de meeste rassen vrij goed, maar ze hadden allen last van doorgroei.  

> Lees het volledige verslag

 
Gekoppelde thema's & sectoren: Groenten Open Lucht