Over een poosje gebruiken ze het misschien wel in het bedrijfsleven: hoogwaardig papier gemaakt van spruitkoolstronken. De eerste proeven in het project ‘Growing a Green Future’ zien er veelbelovend uit.

Eerste proeven papier van spruitkoolstronken veelbelovend

Welke lokale agroreststromen kunnen als duurzame grondstof dienen voor papier of karton? Dat verkennen Inagro en de Nederlandse partners ZLTO en Millvision in het project ‘Growing a Green Future’. In een eerste theoretische inventarisatie in 2017 kwamen spruitkoolstronken als kansrijk uit de bus. Om dat in de praktijk te toetsen werd een teler gezocht die spruitkoolstronken ter beschikking had. Vervolgens ging Millvision met de stronken aan de slag in het laboratorium.Prototype
Sander van Calker van Millvision heeft de proeven uitgevoerd. Hij is te spreken over de eerste resultaten. "Verse spruitkoolstronken zijn groen van kleur, waardoor je zou verwachten dat het papier een groene gloed krijgt. Het is opvallend dat het prototype behoorlijk kleurloos is, een beetje crèmeachtig. Dat maakt dat de reststroom veel potentieel heeft voor professioneel gebruik", verwacht hij.

Millvision heeft ook een proef gedaan met wortelloof. "Dat resulteerde juist wel in enigszins groen papier. Door de kleur heeft het product een natuurlijke uitstraling, wat zo zijn charme heeft, maar waardoor het minder bruikbaar is voor op kantoor. Het zou wellicht prima van pas kunnen komen als verpakkingsmateriaal."

Andere reststromen die Millvision nog gaat testen voor dit project zijn die van paprika- en tomatenloof. "Die reststroom is doorgaans wat meer vervuild met touwtjes en clipjes. Daardoor moeten we wat extra stappen zetten om het schoon te krijgen voor papierproductie. De teelt van spruitkoolstronken is daarentegen veel schoner", aldus Van Calker.

"Om de performantie van de papieren te boosten worden naast de agro-reststromen ook vezelgewassen zoals vlas, hennep en miscanthus getest. Bijmengen van vezelgewassen is noodzakelijk om de kwaliteit hoog te houden", zegt hij.

2018-05-08-E-spruitkool.jpg


Verdienmodel
Het projectteam is enthousiast over de eerste proeven met spruitkoolstronken. "Nu de reststroom van spruitkoolstronken zo kansrijk blijkt, gaan we verkennen hoe we het prototype verder naar de markt kunnen brengen. Dat betekent dat we een keten organiseren met bijbehorend verdienmodel", vertelt Tjen van den Berg, projectleider bio-economie bij ZLTO.

"Maar," benadrukt ze, "zo ver zijn we nog niet. Eerst gaan we ons verdiepen in diverse papieren toepassingen. Wat zijn kansen, wat zijn knelpunten? Waaraan heeft de markt behoefte?

"Om de mogelijkheden en uitdagingen in beeld te krijgen, volgen er medio zomer twee inspiratiesessies, één in Nederland en één in Vlaanderen, met diverse spelers uit de keten. Van telers tot verpakkingsspecialisten tot mensen uit de retail", licht Veronique De Mey, projectmedewerker energie en circulaire economie bij Inagro toe. "Verder houden we later dit jaar een demo voor telers. We gaan dan in op praktische zaken zoals oogsten van de reststroom, voorbewerken op locatie en bewaartechnieken."


Vragen?
Veronique De Mey
E Veronique.demey@inagro.be
T 051 27 33 90
Of
Tjen van den Berg
E Tjen.van.den.Berg@zlto.nl


2018-05-08-bannergreenfuture.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen | Groenten Open Lucht