In het project Aquavlan2 krijgen ondernemers een unieke kans om zeer bedrijfsspecifieke vragen te laten beantwoorden via een voucher. Het vouchercomité gaf op 16 april goedkeuring aan twee nieuwe aanvragen. De Nederlandse start-up Manatee en het Vlaamse Z-Farm krijgen ondersteuning bij de uitvoering van hun businessmodel. Ondernemers met een bedrijfsspecifieke vraag kunnen nog altijd een voucheraanvraag indienen.

Nieuwe vouchers goedgekeurd binnen Aquavlan2

Tijdens de laatste keuringsronde werden twee vouchers goedgekeurd. Zo heeft Aquavlan2 al in totaal negen vouchers toegekend.

Voucheronderzoek 8: kweek van tropisch zeewier integreren in het kweeksysteem van tropische witpootgarnalen
Z-Farm is de groep die tijdens de bootcamp “Van Eigen Kweek” op Inagro het beste businessplan voor een aquacultuuronderneming had uitgewerkt.  De onderneming is een samenwerking tussen de Vlaamse bedrijven Bert Sercu BVBA, Krechonologies en Madegro en het Nederlandse bedrijf Kobresia. Z-farm wil de kweek van diverse tropische zeewiersoorten integreren in de kweeksystemen van tropische witpootgarnalen (Litopenaeus vannamei) en Yellowtail Kingfish (Seriola lalandi), waarbij de afvalwaterstromen van die producties als voedingsbron fungeren voor zeewier.
De zeewiersoorten Asparagopsis taxiformis, Caulerpa lentillifera, Gracilaria parvispora en Gracilaria tikvahae worden in de Indo-Pacifische regio al eeuwenlang geconsumeerd. Ook in de Europese markt is er door de specifieke smaak potentieel voor die delicatesse. Het voucheronderzoek moet duidelijk maken of (en hoe) het mogelijk is om deze tropische zeewiersoorten te kweken op het effluent van bovenvermelde garnalen en vissen. 

Voucheronderzoek 9: kweek van regionale zeewiersoorten
Enkele deelnemers van de cursus aquacultuur aan de HZ University of Applied Sciences richtten het bedrijf ‘Manatee’ op. Met hun start-up willen ze regionale zeewiersoorten op een duurzame manier kweken en zo ook toegankelijk maken voor een breed publiek. Omdat de ondernemers nog relatief weinig ervaring hebben met zeewierkweek, biedt het voucheronderzoek hen de kans om kennis te ontwikkelen en te experimenteren met verschillende zeewiersoorten en kweektechnieken. In eerste instantie zal Manatee zich richten op meer gangbare soorten als zeesla (Ulva ulva), blaaswier (Fucus vesiculosus) en suikerwier (Saccharina lattisima). Binnen de voucher moet de invloed van de lokale condities op de kweek van de verschillende soorten wier onderzocht worden.
Beide vouchers worden uitgevoerd aan de HZ University of Applied Sciences te Zeeland in samenwerking met Universiteit Gent en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO).
Ook nood aan steun?  
Heb je ook een bedrijfsspecifieke vraag en wil je ondersteuning in jouw onderzoek, dan kan je als ondernemer zelf een voucheraanvraag indienen. De vragen die opgelost worden met zo’n voucher moeten wel aansluiten bij de onderzoeksthema’s van het project. De volgende keuringsronde van vouchers vindt plaats in april 2018. Voor meer details, neem contact op met projectleider Stefan Teerlinck via stefan.teerlinck@inagro.be .  

logoschema_aquavlan2_smallebalk_mettekst_finaal.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Aquacultuur