Dankzij de groepsaankoop van bloemenmengsels wordt dit jaar 4 ha bloemenranden aangelegd. Landbouwers, bedrijven en gemeenten zullen hoofdzakelijk in West-Vlaanderen verspreid inzaaien in tuinen, openbare domeinen, op bedrijventerreinen en op en rond akkers. De bestuivers en nuttige insecten zijn jullie dankbaar!

4 ha bloemenrand werkt bestuiving en insectenbestrijding in de hand

Via Inagro kon je tot en met 6 maart opnieuw zaden voor bloemenmengsels bestellen. Voorgaande jaren was de groepsaankoop vooral naar landbouwers gericht, maar vanaf 2017 worden ook bedrijven en openbare besturen aangemoedigd om hieraan deel te nemen. De totale hoeveelheid bestelde zaden is goed voor de inzaai van ongeveer 4 ha bloemenranden. Tot de initiatiefnemers behoren 12 boeren, 10 particulieren, 11 bedrijven en 11 openbare besturen.

Een derde van de oppervlakte zal ingezaaid worden met een mengsel van meerjarige soorten en de andere twee derden met eenjarig kruidenmengsel. Beide mengsels bieden voedsel voor zowel bijen en hommels als voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten.

Bij zaai in april zal het eenjarige mengsel begin juni bloeien. De eerste bloeier in het mengsel is boekweit, die al in een jong stadium begint te bloeien. Zaai je een meerjarig mengsel in het voorjaar? Dan is het langer wachten op de eerste bloei. Pas in het tweede jaar na zaai, zal je een goede voedselbron hebben voor bestuivers en natuurlijke vijanden. Dat komt doordat de meerjarige kruiden trager ontwikkelen. Om toch al wat bloei te hebben in het eerste jaar, werden ook eenjarige kruiden bijgemengd. Het voordeel van de meerjarige rand is dat je de insecten ook een geschikte plaats biedt om te overwinteren. Zo creëer je lokaal een mooi reservoir van nuttige insecten die helpen bij de bestuiving en bij de bestrijding van insectenplagen in gewassen en bijdragen aan de biodiversiteit.

 

WVL_europldbfonds.PNG