Net als voor heel wat landbouwteelten is de gezondheid van de bodem ook heel belangrijk in de wijnbouw. Tijdens een studieavond in Inagro gingen we dieper in op de belangrijkse parameters. Daarnaast discussieerden we over mogelijke toekomstperspectieven door de klimaatveranderingen.

Succesvolle studieavond wijnbouw

Alle telers willen een bodem in goede conditie, maar wat houdt dat nu precies in? Tijdens de tweede studiedag in het kader van het LEADER-project ‘Wijnbouw in de Westhoek’ lieten wijnbouwers zich verder informeren.

Franky Coopman, expert bodem en bemesting, benadrukte het belang van bodemanalyses en bemestingsadvies. Daarbij bracht hij de belangrijkste parameters voor een gezonde parameter in kaart, zoals zuurtegraad, aanwezige nutriënten en sporenelementen en organische koolstof.

Kris Vandenwijngaert liet de deelnemers op zijn beurt nadenken over de klimaatveranderingen. Zijn die van die zware aard dat de sector zich zal moeten aanpassen? Kunnen we ons ertegen wapenen? Hoe doen we dat het best?

Dat wijnbouw hot is, was duidelijk aan de talrijk aanwezige deelnemers. Met een glaasje wijn sloten we dan ook een geslaagde studieavond af.


Voor meer informatie over laboratoriumanalyses kan je terecht bij het labo van Inagro via info.labo@inagro.be of op 051 27 33 30.

Voor meer informatie over bodem en bemesting kan je terecht bij Franky Coopman via franky.coopman@inagro.be of op 051 27 33 45.

Logobanner_studiedag_WijnindeWesthoek.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Wijnbouw