Sinds januari 2018 is de Europese Novel Food-regelgeving voor het gebruik van insecten in voedingswaar van kracht. Dat heeft een invloed op de Belgische wetgeving. In afwachting van goedkeuring geldt momenteel een overgangsmaatregel. 
 
Insecten zijn Novel Food

Een Novel Food-dossier beschrijft de voedselveiligheid en bijhorende procedure bij het gebruik van een bepaald insect. Na goedkeuring mag die procedure toegepast worden en kunnen producten met dat insect op de Europese markt komen.

Belgische wetgeving
In januari 2018 zijn er in België drie Novel Food-dossiers ingediend: voor de meelworm, de huiskrekel en de sprinkhaan. In afwachting van goedkeuring is een overgangsmaatregel van kracht. Voor alle organismen waarvoor een dossier is ingediend, wordt de overgangsmaatregel van FAVV verlengd. Voordien was die enkel van toepassing voor tien insectensoorten die in voedingswaar verwerkt mochten worden. Die lijst vervalt nu. Enkel producten op basis van de ingediende dossiers mogen op de markt komen. Bij goedkeuring mogen ook andere Europese landen aan de slag op basis van dat dossier. Bij afkeuring moet de productie van het voedingswaar stopgezet worden.

Europese wetgeving
Ook in andere Europese landen werden in januari 2018 Novel Food-dossiers ingediend. Zolang ze nog niet definitief goedgekeurd zijn, is er geen invloed op de Belgische wetgeving en verandert er niets aan de Belgische overgangsmaatregel. In landen zonder overgangsmaatregel kunnen er geen producten op de markt komen tot een dossier is goedgekeurd.
De lijst zal zeker nog uitbreiden, want in de loop van 2018 kunnen nieuwe dossiers ingediend worden bij de Europese Commissie. Dat geldt voor alle Novel Food-dossiers, waaronder insecten.  
Als ze een dossier indienen, kunnen bedrijven bescherming aanvragen. Zo wordt de inhoud van het dossier pas maximum vijf jaar na de goedkeuring publiek. Ondertussen kan het bedrijf uiteraard wel aan de slag. Momenteel is enkel een dossier van de buffaloworm beschikbaar. Na goedkeuring zullen de dossiers opgenomen worden in de zogenaamde Unielijst.  

Meer info
Jonas Claeys - jonas.claeys@inagro.be - 051 27 32 35

entomospeedfooterwebsite.JPGGekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek