Met een inspiratiesessie rond drones en hun mogelijkheden in de landbouw gaven Agropolis-Kinrooi, het Innovatiesteunpunt en de Vlaamse dronecluster EUKA een voorsmaakje van de toekomstperspectieven van smartfarming. Welke rol gaan drones spelen in de precisielandbouw van de toekomst? Op 8 maart werden een aantal van de eerste toepassingen toegelicht. Daaruit blijkt dat drones een grote rol spelen, op voorwaarde dat dronepiloten, IT’ers en agronomen er een gezamenlijk project van maken. Vilt schreef er een artikel over, waarin ook het aanbod van Inagro een mooie plaats kreeg.

Drones in de landbouw... en in de media

De vogelverschrikdrone, waarnemingen van wildschade, ziektedetectie en andere dronediensten kwamen aan bod in het artikel dat Vilt deze week publiceerde. Ook de bemestingsadviezen van Inagro kregen een eervolle vermelding.

Voor graanpercelen bieden we sinds vorig jaar bemestingsadviezen aan op basis van dronebeelden. Daarover schreef Vilt onder meer het volgende:

"Toepassingen in de landbouw zullen rendabel moeten zijn als ze willen doorbreken. Dat is in andere economische sectoren uiteraard ook zo, maar de kleine perceeltjes in Vlaanderen zijn een extra obstakel voor landbouwtoepassingen. Het intensieve karakter van de Vlaamse landbouw is dan weer een voordeel. Toch koos het West-Vlaamse praktijkcentrum Inagro voor granen – een extensieve teelt met lage toegevoegde waarde – als testcase. Vorig jaar bood Inagro een eerste maal bemestingsadvies aan op basis van dronebeelden. Aan de hand daarvan konden landbouwers hun graanperceel plaatsspecifiek bemesten."

 

> Lees het volledige artikel van Vilt.

 

Meer info!
Heb je vragen? Wil je meer weten over de bemestingsadviezen? Contacteer