Gedurende twee jaar volgden Inagro en Vives de bedrijfsvoering van verschillende bedrijven in Midden-West-Vlaanderen op. De varkenshouders kregen onafhankelijk advies en de projectpartners stelden verbeterstrategieën op. Vooral de registratie en interpretatie van kengetallen was een aandachtspunt. Daarnaast werden heel wat bedrijven samengebracht om te luisteren naar en te leren van elkaar.  

Eindbrochure KENNISvijVERs LEADER

Deze brochure bevat verschillende praktische tips en tricks voor de varkenshouder. De tips zijn gebundeld in verschillende protocollen. Daarnaast bevat de brochure een aantal getuigenissen van deelnemende landbouwbedrijven. Informatie over verschillende weegtoestellen en het gebruik ervan is er ook in terug te vinden.  


> Wil je deze publicatie op papier ontvangen? Mail dan naar info.varkenshouderij@inagro.be.

 

Banner_Web_DEF.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij