Een gesprek over landbouw met bezoekers op je bedrijf of met kennissen... dat verloopt niet altijd even gemakkelijk. Kritische vragen wachten jouw reactie af. Maar wat zeg je wel of net niet? En hoe pak je het gesprek dan aan? Die vragen vormden de insteek van de vorming ‘omgaan met kritische vragen’. De massale opkomst bewees dat het thema leeft. De conclusie van beide sprekers was duidelijk: voedsel produceren is maatschappelijk zeer belangrijk. Nochtans is er veel onwetendheid. Wees trots op wat je doet en durf naar buiten treden met je verhaal.

Durf te vertellen over je werk, ondanks kritische vragen

We stellen vast dat het debat rond landbouw en voedsel vaak gevoerd wordt door mensen die over beperkte of onvolledige kennis beschikken, maar wel een expliciete mening hebben. Of je antwoord op kritische vragen gepast is, hangt af van wat en hoe je antwoordt.

Dat was de insteek van de vorming "Omgaan met kritische vragen" op maandag 26 februari in Inagro. Prof. Wannes Keulemans, auteur van het boek ‘Wat met ons voedsel?’, en psychologe Annelien Jonckheere deelden hun bevindingen met het aandachtige publiek.

 

"Onderneem nu actie. Wacht niet op negatieve signalen."
Beide sprekers zien een kans om als sector meer in dialoog te treden. We moeten daarvoor absoluut geen crisismoment afwachten. Onze constructieve en proactieve houding vergt positieve gedachten.

Als we trots zijn op hetgeen we doen en geloven in de goed bedoelde intenties van de ander, dan zijn we goed op weg. Zoniet, dan dreigen we ons aangevallen te voelen, waardoor we in de verdediging gaan. Dat leidt tot meer weerstand en een grotere kloof.

 

"De wereldbevolking blijven voeden? Verantwoordelijkheid van producent én consument."
Een eerste spreker, Prof. Wannes Keulemans werkte mee aan het boek ‘Wat met ons voedsel?’ en gaf zijn kijk op grote problemen bij de hedendaagse voedselvoorziening. Tot 1960 groeide het wereldwijde landbouwareaal voor voedselproductie. Sindsdien is verdere uitbreiding niet meer realistisch.

De toenemende wereldbevolking voeden vergt meer productiviteit zonder de draagkracht van de aarde uit het oog te verliezen. Zorgvuldig omgaan met water, energie, meststoffen zijn de uitdagingen van duurzame landbouw van de toekomst, ongeacht het specifieke landbouwsysteem. Om iedereen voldoende voedsel te blijven garanderen, roept hij ook de hulp in van de consument. Kiest die voor meer gezonde voeding en matigt hij de consumptie van vlees?

 

"Luister goed. Trek niet meteen conclusies."
WP_20180226_15_48_15_Pro.jpgPsycholoog Annelien Jonckheere gaf in een tweede deel praktische tips om constructief om te gaan met kritische vragen. In communicatie is er altijd een zender en een ontvanger. Wie een kritische vraag stelt, doet dat vanuit een bepaald belang, bijvoorbeeld vanuit de bezorgdheid voor veilig voedsel of een duurzame toekomst.

Annelien nodigt ons allen uit om goed te luisteren naar de ander en zijn belang te erkennen. Te vaak gaan we meteen zelf conclusies trekken. Bij een negatieve boodschap krijgen we frustratie of gaan we in de verdediging. En die gedachte bepaalt wat we zeggen of doen.

Volgens Annelien moeten we meer uitgaan van de gedachte dat voedsel belangrijk is en dat de ander wellicht onvoldoende op de hoogte is van het reilen en zeilen en daarom meer informatie nodig heeft.

 

Grijp je kans. Vertel wat je doet!
De tips van beide sprekers sluiten nauw aan bij de imagostudie van Vilt: “De landbouwsector moet meer proactief communiceren”. We kunnen beter zelf ‘de boer op gaan’ in plaats van het debat na een crisissituaties of extreme weeromstandigheden af te wachten. Bestaande initiatieven als boerderijbezoeken komen daar al aan tegemoet, maar er is meer nodig. Grijp jullie kansen om mensen aan te spreken, zodat ze weten wat jullie doen.

 

> Bekijk de presentatie van Prof. Wannes Keulemans.

> Bekijk de presentatie van psycholoog Annelien Jonckheere.