Boeren langs waterlopen is niet altijd evident. Naast alle andere wetgeving moet je langs oppervlaktewaterlichamen ook rekening houden met bufferafstanden tot de waterlopen. Maar waar gelden welke regels? In dit nieuwsbericht zetten we alles nog eens op een rij.

Afstandsregels langs oppervlaktewaterlichamen: waar geldt wat precies?

De geldende regels langs oppervlaktewaterlichamen zijn afhankelijk van de categorie van de waterloop. Er zijn heel wat regels waaraan moet je moet voldoen, maar op welke waterloop geldt welke regelgeving? Onderstaande tabel geeft de wetgeving weer rond afstandsregels langs oppervlaktewaterlichamen. Volgens onderstaande tabel zijn de afstandsregels van toepassing op alle oppervlaktewaterlichamen, maar…

tabelTom_1.jpg

 

Controles
Er worden controles gedaan op het naleven van de wetgeving rond bemesting langs de ingedeelde waterlopen van categorie 0, 1, 2 en 3. De controles op de 1-meter teeltvrije zone gebeuren op alle oppervlaktewaterlichamen die opgenomen zijn in het Grootschalig Referentie Bestand (GRB). Het GRB omvat onder andere ingedeelde waterlopen van categorie 0, 1, 2 en 3, maar ook niet-ingedeelde waterlopen.

In 2018 zal de handhaving zich hoofdzakelijk richten op focusgebieden. Dat neemt niet weg dat er ook controles kunnen gebeuren in niet-focusgebied. Bij vaststelling van inbreuken kan een proces verbaal opgemaakt worden met mogelijks een boete tot gevolg.

 

> In een nieuwsbericht van eind januari kan je nog eens alles nalezen over de 1-meter teeltvrije zone.

 

Waar kan je zien tot welke categorie een waterloop behoort?

  • E-Loket
    Ben je landbouwer, dan kan je op de verzamelaanvraag nagaan langs welke oppervlaktewaterlichamen de afstandsregels van toepassing zijn. De blauwe stippellijnen op de fotoplannen zijn de ingedeelde waterlopen van categorie 0, 1, 2 en 3. De paarse lijnen geven de niet-ingedeelde waterlopen weer.

 

  • Geopunt
    Heb je geen toegang tot het e-loket, dan kan je op Geopunt nagaan waar welke afstandsregels gelden. Surf naar www.geopunt.be. Bij ‘Kaarten en plaatsen’ selecteer je ‘Natuur en Milieu’, daarna ‘Water’. In de lijst die volgt selecteer je de kaartlaag ‘Vlaamse Hydrologische Atlas: VHA-waterloopsegmenten volgens categorie’. Klik op ‘Legende’ om de uitleg rond de kleurcodes te bekijken. Wanneer je in de zoekbalk een adres of perceelnummer ingeeft, kan je nagaan met welke waterlopen je rekening moet houden.

 

Meer info
Heb je nog vragen, dan kan je contact opnemen met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be en 051 27 33 92