We kunnen er niet meer omheen: de aanwezigheid van gewasbeschermingsmiddelen (gbm) in het oppervlaktewater moet dalen. Heel wat gbm verdwijnen van de markt en een goede bestrijding van bepaalde onkruiden komt in het gedrang. We moeten puntvervuiling vermijden. Tijdens de workshop 'Bouw je eigen biofilter' krijg je stap voor stap te zien hoe je restwater met gbm op een goede manier kan verwerken.

Workshop bouw je eigen biofilter in Poperinge

Een belangrijk knelpunt voor puntvervuiling blijft het spoelwater tijdens de inwendige en uitwendige reiniging van het spuittoestel. Volgens de goede landbouwpraktijken moet dat spoelwater op het behandelde veld verspreid worden. Maar niet ieder spuittoestel is daarvoor uitgerust. En soms zorgen de weersomstandigheden of de teelt ervoor dat het niet mogelijk is om het spoelwater versneld over het veld uit te rijden. Als de reiniging dan op het bedrijf gebeurt, moet het reinigingswater opgevangen en verwerkt worden.


Biofilter is goede oplossing
Voor de verwerking van reinigingswater zijn verschillende mogelijkheden, maar bij de meeste bedrijven biedt een biofilter een goede oplossing. Een biofilter is een goedkoop systeem, werkt biologisch en vergt weinig onderhoud. Je kan een biofilter eenvoudig zelf bouwen. Hoe? Dat krijg je op 1 maart stap voor stap te zien tijdens de workshop 'Bouw je eigen biofilter'.

Tijdens die workshop gaan we ook even dieper in op de aanwezigheid van nuttige en schadelijke insecten in de granen in het kader van geïntegreerde gewasbescherming. Om dat nader toe te lichten, nodigen we Jonas Claeys van Inagro uit.


Interesse?
Praktische info over de workshop en de inschrijving kan je terugvinden in onze agenda of via www.inagro.be/inschrijven.

As_4_banner_leader2.jpg

Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!

Activiteit fytolicentie. Breng je identiteitskaart mee!
Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming | Glasgroenten | Groenten Open Lucht | Witloof | Wijnbouw