In het zuiden van West-Vlaanderen hebben de landbouwpercelen vaak te kampen met erosie. Dat brengt negatieve gevolgen met zich mee. Een brongerichte aanpak dringt zich dan ook op! Ideeën gingen we opdoen in het centrum van onze provincie.

Ieperse en Heuvellandse boeren zakken af naar Midden-West-Vlaanderen

Aangepaste teelttechnieken - zoals drempeltjes in ruggenteelt, niet-kerend bodembewerking en groenbedekkers - zijn maatregelen die erosie aan de bron bestrijden. Maar soms volstaan die niet om de problematiek op te lossen. Bovendien nemen opvangstructuren dikwijls wel wat plaats in. Hoe kunnen we de breedte van een grasstrook beperken? En wat met een perceelstoegang onderaan het perceel?

 

Op bezoek in Midden-West-Vlaanderen
Met een groep van een vijfentwintigtal landbouwers uit Ieper en Heuvelland gingen we een kijkje nemen in Staden, Hooglede, Ardooie en Pittem. Daar liggen al diverse kleinschalige opvangstructuren aan, al dan niet in combinatie met een grasbufferstrook. Zo bezochten we onder meer enkele locaties waar een houthakseldam staat in het meest kritieke punt van het perceel.

 

collage_blog_menl_12022018.PNG

Foto links: Een houthakseldam in de laagste hoek van het perceel.
Foto rechts: Een houthakseldam om de helling tussen twee percelen te doorbreken.

 Maar ook een perceelstoegang kan erosieproblemen veroorzaken. De toegang hogerop plaatsen of aanpassen, kan daarvoor al een oplossing bieden. Aangepaste opritten zorgen ervoor dat het water, samen met de bodemdeeltjes, afgeleid wordt naar de zijkant en dus niet zomaar op straat stroomt.

collage_blog_menl_12022018_2.PNG

Foto links: Een oprit in een golfbeweging aangelegd met een extra rooster voor waterafvoer.
Foto rechts: Een oprit met een knik bovenaan om afstroming tegen te gaan. Mutategels ingezaaid met gras.

 

collage_blog_menl_12022018_3.PNG

Foto links: Een rooster voor waterafvoer.
Foto rechts: Meerdere dwarsroosters op een landbouwweg om het water af te voeren.

 

 

Meer info
Annelies Pollentier - 051 27 33 83 - annelies.pollentier@inagro.be

 

Deze uitstap werd georganiseerd in het kader van het Leader project Kleine Kemmelbeek.

leader.gif