Straks is het weer zover: de honger van de houtduiven met jongen zal beginnen pieken. Met enkele handige tips kan je toch wat schade voorkomen of beperken. Helemaal uitsluiten is onmogelijk, maar voor het succes van je oogst, is het sop de kolen toch waard, niet?

Met netten of vossen op je land hou je de duivenschade wat in de hand

Houtduiven pikken regelmatig een graantje mee. Naast graan staan ook kolen, erwten, bonen, sla en vlas regelmatig op hun menu. Helemaal gelukkig zijn we daar niet mee, want in de periode dat de houtduiven met jongen zitten, zijn ze belust op de jonge kolen en erwten op onze velden. Dan kan de schade soms groot zijn.

 

Wat kan je doen?

1. Bescherm je teelt door de houtduiven te verjagen
Alles begint met afweer. Voor houtduiven gebruik je bij voorkeur een duivennet. Ben je lid van REO Veiling, dan kan je wildnetten aan een voordeliger tarief aankopen via de jaarlijkse groepsaankoop. Duurzame netten gaan drie tot vijf jaar mee. Meer info over de verschillende soorten netten en hun belangrijkste eigenschappen, alsook tips bij onderhoud, opbergen en bewaren vind je in deze handige brochure.

Op grotere percelen is het niet altijd mogelijk om netten te gebruiken. Inagro experimenteerde de voorbije twee jaar met ‘mobiele nepvossen’. Na het tweede jaar komen we tot de conclusie dat ze heel efficiënt zijn, mits je er voldoende op je perceel plaatst én ze vaak genoeg verplaatst.

Tijdens de zwaarste piek is een combinatie van verschillende afweermiddelen (mobiele nepvos, scarey man, gaskanon, geluidssystemen, (helium)ballonnen, imitatieroofvogels, vogelverschrikkers, schrik- en trillinten) wel noodzakelijk. Voldoende rotatie (om de twee tot drie dagen) is ook essentieel. Heb je interesse in een aantal vossen? Bestellen kan bij De Bordenmeesters aan 95 euro per stuk.

 

2. Vraag bijzondere bejaging aan bij je jager
De jacht op houtduiven is open van 15 september tot eind februari. Bijzondere bejaging is een verlenging of uitbreiding van de reguliere jachtopeningstijden ter preventie van belangrijke schade aan gewassen. Je kan het aanvragen tussen 1 maart en 14 september via je jager voor een periode van maximaal drie maand. Bijzondere bejaging aanvragen is enkel mogelijk op voorwaarde dat je de nodige maatregelen genomen hebt om schade te voorkomen (zie 1).

 

Risicoperiodes op schade door houtduiven bij verschillende schadegevoelige teelten

Het INBO (Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek) bestudeerde de West-Vlaamse houtduiven gedurende meerdere jaren. Uit één van hun studies kunnen we de verplaatsingen van de vogels afleiden naar hun specifieke voorkeurteelten. Hoewel granen hun favoriete voedsel zijn, zullen ze bij gebrek daarvan ook andere oorden opzoeken, met alle gevolgen van dien.

Vanaf maart verwachten we de grootste druk op kolen en erwten, gevolgd door bonen vanaf juni. Ook de tweede vrucht bij kolen kan wat schade ondervinden, maar de granen die op dat moment opkomen, doen de houtduiven verplaatsen. Vooral de oogstresten die op de akkers blijven liggen vormen een gedekte tafel. Hoewel de indruk bestaat dat de aantallen houtduiven enorm zijn toegenomen, blijkt uit datzelfde onderzoek dat er sinds 2008 toch een licht dalende trend is in de populatie. Strenge winters en ziektes hebben een serieuze impact op de populatie.

 

WVL_europldbfonds.PNG