In mei 2016 lanceerden we Inagro’s gewasbeschermingsapplicatie. Sindsdien vulden we de app aan met extra informatie, schadebeelden en nieuwe functies. Zo voegden we de herbiciden toe. Sinds kort is het ook mogelijk om lijsten met erkende middelen uit de applicatie te halen, waarmee je gemakkelijk je stock kunt controleren. Verder is er een nieuwe filterfunctie die de wettelijk verplichte bufferzones berekent op basis van jouw driftreductieklasse! Eind 2017 kregen we een extra duwtje in de rug van het Phytofar Instituut, die Inagro’s gewasbeschermingsapp bekroonde met de professionele prijs. Ontdek de nieuwigheden in dit nieuwsbericht!

Nieuwe functionaliteiten in Inagro's gewasbeschermingsapplicatie

We verbeteren de gewasbeschermingsapplicatie continue via updates. Heb je volgende zaken al ontdekt?

  • We hebben heel wat plagen en ziekten voorzien van een schadebeeld, zodat je problemen kunt herkennen.
  • Voor de plagen en ziekten waarvoor Inagro een dienst "Waarneming en waarschuwingen" of "Diagnostiek" heeft, voegden we contactgegevens toe.

Die toevoegingen kaderen in de IPM-regelgeving. Inagro richtte ook een gebruikersgroep op om de vinger aan de pols te houden bij de gebruikers van de applicatie. De nieuwste functionaliteiten komen dan ook voort uit voorstellen uit die gebruikersgroep.

> Heb je zelf ideeën voor verdere uitbreiding en wil je graag deelnemen aan de gebruikersgroep? Neem dan contact op met Ellen Pauwelyn.

 

 

Excellijsten voor stockcontrole

Een eerste belangrijke nieuwe functie is de "stocklijst". Zo kan je in enkele klikken een alfabetische lijst exporteren met alle erkende middelen in jouw teelten. Met die lijst kan je op eenvoudige wijze je stock controleren of voorrang geven aan middelen waarvoor er een opgebruiktermijn bestaat. Door op de knop "stocklijst" te klikken, verschijnt er een pop-up waarop je één of meerdere teelten kunt ingeven én een of meerdere types middelen. Met een klik op de knop “exporteren naar Excel” wordt een Excel-document gedownload.  

jan_2018_gbAppStocklijsten.png
De Excel-lijst bevat een tabblad per type middel. Daarop vind je telkens een alfabetische lijst met erkende middelen. In de verschillende kolommen wordt per teelt aangegeven
  • of een middel nog altijd erkend is
  • of er een opgebruiktermijn bestaat voor het middel.

Er wordt gewerkt met een eenvoudige kleurencode en met afkortingen (B of OL) om weer te geven of een middel enkel voor beschutte of voor openluchttoepassingen erkend is.  


 
Bufferzones
Sinds 2017 is het gebruik van minimum 50 % driftreducerende doppen of technieken verplicht bij de toepassing van alle gewasbeschermingsmiddelen. Als je driftreducerende technieken gebruikt, mag je de bufferzones op het etiket verminderen. Een nieuwe filterfunctie in de app helpt je om de aangepaste bufferzones te berekenen. Je kan de driftreductieklasse van jouw spuittoestel selecteren en je krijgt meteen de gereduceerde bufferzone voor elk product.  

jan_2018_gbAppDriftFilter.png
Toekomstige aanpassingen: biologische bestrijders… 
Er staan nog een aantal nieuwigheden op de planning. Zo willen we binnenkort de commercieel beschikbare biologische bestrijders en hun toepassingen toevoegen. Bovendien zou je de driftreductieklasse van jouw spuittoestel moeten kunnen bepalen via onze app.
 
 
 
Gewasbeschermingsapp gebruiken
 

De applicatie is gratis en vrij toegankelijk. Om het gebruik ervan te kunnen evalueren, vragen we wel dat elke gebruiker zich online registreert.  

Met al jouw vragen en/of opmerkingen kan je terecht bij Ellen Pauwelyn.