Op vrijdag 1 december organiseerde Inagro een studienamiddag mestkoeling. Daarvoor trokken we met een tiental geïnteresseerden naar het varkensbedrijf van de familie D’Heygere in Anzegem. Sinds 2012 gebruiken Eddy, An en zoon Brecht mestkoeling in de drachtstal als ammoniakemissiearm stalsysteem. Dat levert een daling van de ammoniakuitstoot op, maar ook geurvermindering.

Mestkoeling doet uitstoot van ammoniak aanzienlijk dalen

In vergelijking met andere systemen heeft mestkoeling een interessant voordeel: het systeem combineert de vermindering van emissies uit de mestkelder met een besparing van de warmtekosten. Bovendien is de kwaliteit van de stallucht op het bedrijf D’Heygere erop vooruitgegaan. Door de lage temperatuur van de mest bevat de lucht minder ammoniak.

Waarom mest koelen?
De vervluchting van ammoniak gebeurt aan het mestoppervlak. Daarom is het wettelijk verplicht om de toplaag van de mest af te koelen tot onder de 15 °C. Door de mest te koelen, verlopen de omzettingen (zoals de vorming en uittreding van ammoniak) veel trager. De uitstoot van ammoniak daalt zo tot 2,2 kg ammoniak per dierplaats. Voor dat systeem is 30 % VLIF-steun beschikbaar.

Hoe werkt mestkoeling?

Mest koelen in de mestkelder

In de mestkelder koelt een drijvende warmtewisselaar de mest. Dat systeem bestaat uit lamellen (zie foto), waar regenwater en lucht door stromen. De lucht zorgt voor het drijvende effect van de warmtewisselaar. Het water neemt de warmte van de mest op. Een warmtepomp zet die warmte om naar bruikbare warmte. Die wordt gebruikt om de batterij op te warmen en voor de vloerverwarming in de kraamhokken.

2017-12-13-ML-bles1.jpgIn de winter is de temperatuur van de mest in de mestput lager. Daardoor is er te weinig warmte om de batterij op te warmen. De familie D’Heygere plaatste daarom ook een warmtewisselaar in de drukkamer van de luchtwasser in de vleesvarkensstal (zie foto). Ze kozen voor een gelijkaardig systeem met lamellen in piramidevorm. De warmte die daar vrijkomt, wordt naar de warmtepomp gestuurd.
Extra warmtewisselaar garandeert duurzaamheid warmtepomp

Voor de warmtepomp werd een derde warmtewisselaar geïnstalleerd. Die houdt de kleine hoeveelheden ammoniak tegen die na verloop van tijd door de kunststoffen lamellen zouden dringen. Zo wordt de warmtepomp beschermd tegen het corrosieve water. Dat garandeert de duurzaamheid van het systeem.

 

Deze studienamiddag kaderde in het VLAIO-project BLES ‘Beheersen Luchtkwaliteit en Emissies bij Stalsystemen’.

logo-bles.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Varkenshouderij