Sinds enkele maanden beheert ILVO de PAS-lijst. Recent werd de lijst aangevuld met enkele nieuwe maatregelen. En met de nieuwe impactscoretool die onlangs gelanceerd werd, kan je een simulatie maken van de impact van stikstofneerslag op je bedrijf.

Nieuwe mogelijkheid om vergunningsmogelijkheden in PAS na te gaan

Vernieuwde PAS-lijst
De PAS-lijst werd onlangs aangevuld met nieuwe maatregelen voor R-1 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en voor R-4 vleeskalveren tot 8 maanden. Ook de combinatietabel met de reductiepercentages voor de combinaties van verschillende maatregelen werd aangepast.

> Bekijk de nieuwe lijst.

 

Impactscoretool
Recent werd ook een nieuwe impactscoretool gelanceerd. Daarmee kunnen veehouders en adviesbureaus de invloed simuleren van de stikstofneerslag van hun bedrijf (en eventuele uitbreidingen) op de omgeving. Dat kadert in de instandhoudingsdoelstellingen. Tegelijkertijd leer je meer over de vergunningsmogelijkheden en nood aan bijkomende emissiereducerende maatregelen.

> Test de nieuwe tool uit.

 

 

 

Deze blog werd geschreven in het kader van het demonstratieproject ‘Goed GePASt’ dat gesubsidieerd wordt door het departement Landbouw en Visserij en de EU in het kader van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Voor meer info kan je terecht op www.vemis.be, www.vlaanderen.be/pdpo

 

logo-goedgepastblog7-11-17.png


Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Melkveehouderij