Vorige week vrijdag (1 december vond) het vijfde AgroCleantech-event plaats in Poperinge. Dat terugkerende event van Agreon wil land- en tuinbouwers laten kennismaken met recent ontwikkelde innovaties die toepasbaar zijn in de brede land- en tuinbouwsector. Een verslag van deze boeiende dag...

Inspirerende innovaties op het AgroCleantech-event in Poperinge

Via presentaties en demo-opstellingen maakten een vijftigtal land- en tuinbouwers kennis met de nieuwste machines, technieken en installaties van bedrijven en kennisinstellingen.

 

Rantsoenberekeningsprogramma
De kmo Agoplan stelde een rantsoenberekeningsprogramma voor de melkveehouderij voor. Dat instrument kan veehouders heel wat leren, zeker nu de productiekost per dier als referentie geldt (in plaats van productiekost per liter melk voorheen) en het rantsoen daarbij als grootste variabele kostenpost wordt aanzien.


Smartphone gebruiken
Start-up Crodeon Technologies had het over de mogelijkheden van het Internet of Things binnen de landbouwsector. Door objecten op en rond het landbouwbedrijf te verbinden met de smartphone, kunnen ze meteen inzetbare toegevoegde waarde creëren. Het zijn eenvoudige, gebruiksvriendelijke toepassingen die voor iedereen toegankelijk zijn, want ook met een Nokia 3310 kan je er gebruik van maken. Enkele voorbeelden van toepassingen zijn het vanop afstand opvolgen van het niveau van een sleufsilo, een beregeningshaspel, het waterpeil in een tank, het klimaat in een stalafdeling of wanneer de melkautomaat op de hoek van de straat bijgevuld moet worden.

Automatisatie insectenkweek
Tijs Anthone van Hogeschool Vives lichtte een tipje van de sluier rond een automatische voederrobot in de insectenkweek. Die staat nu al in de nieuwe kweekcellen van Inagro. De robot is gebouwd voor onderzoek en doet vrij veel manipulaties. Eenvoud nastreven was geen uitgangspunt. Deze automatiseringsstap zal onderzoeksvragen beantwoorden, zodat insectenkweek op commerciële schaal mogelijk is in de toekomst.

Voor meer info en een demo met deze robot verwijzen we graag naar de stakeholdersmeeting  dinsdag 12 december in Inagro.

Kleine windmolen

Verder gaf landbouwer Johan Debruyne uit Esen-Diksmuide een boeiende uiteenzetting over de kleine windmolen op zijn veeteeltbedrijf. Die nam hij één jaar geleden in gebruik en leverde hem al elektriciteit. Jonge kmo CHeauD had dan weer een mooie demo-opstelling van een WKK meegebracht en voorzag die van de nodige toelichting.

2017-12-07-ML-cheaud.jpg

Alle voorgestelde innovaties en presentaties van de sprekers zijn beschikbaar via de website van Agreon.

Dit event was mogelijk dankzij de financiële steun van:

2017-12-07-ML-agrocleantechbanner.png