Volgens de FOD Economie wordt er jaarlijks ongeveer 4,5 miljoen ton plantaardig afval geproduceerd. Dat is een grote potentiële bron voor de kweek van zwarte soldatenvlieg. Die kan namelijk probleemloos restafval van de akkerbouw, horeca, supermarkt en mest omzetten naar nuttige, dierlijke eiwitten.  

 
Zwarte soldatenvlieg verandert restafval in voeder

Circulaire economie   

De made van de zwarte soldatenvlieg is een echte alleseter met enorme honger. Het beestje verorbert probleemloos restafval. De veelvraat groeit ook uitzonderlijk snel. Als ze energierijk voedsel krijgen, zijn net ontloken larfjes na twee weken al oogstklaar. Als de mens even snel zou groeien, dan weegt hij twee weken na zijn geboorte al evenveel als een bultrugwalvis!    

De zwarte soldatenvlieg heeft een hoog calciumgehalte. Dat is goed voor botten en eieren, en dus wordt het diertje momenteel vooral gebruikt als voeder voor huisdieren. Maar ook vanuit de sectoren aquacultuur en pluimvee groeit de interesse.

Onderzoek naar kweek van zwarte soldatenvlieg en verwerking van restafval   

Inagro kweekt de vlieg al enkele jaren op kleine schaal. Dankzij onze nieuwe kweekcellen kunnen we nu een vliegende start nemen en onze infrastructuur laten doorgroeien tot een echte pilootinstallatie. Twee klimaatkamers zijn nu volledig gewijd aan de kweek van zwarte soldatenvlieg. We kunnen het klimaat nauwkeurig bepalen en experimenten uitvoeren. Zo willen we de kweek van de vliegen optimaliseren en restafval zo goed mogelijk benutten.

Wat onderzoekt Inagro?   

Het onderzoek van Inagro focust op de optimalisatie van de kweek en de omstandigheden voor een zo efficiënt mogelijke reststroomverwerking.   

  • Wat zijn de optimale omstandigheden om de vliegen te kweken en een maximaal aantal nakomelingen te bekomen?
  • Wat zijn de optimale condities om de maden snel te laten groeien?
  • Welke reststromen (of combinaties van reststromen) zijn geschikt als voeder en welk verwerkingsproces is daarvoor nodig (voorbeeld schredden of fermenteren)?
  • Kunnen we het systeem optimaliseren om met zo weinig mogelijk middelen een zo groot mogelijke opbrengst te bekomen?

Kom het zelf ontdekken   

Op 12 december vindt de jaarlijkse stakeholdersmeeting insecten plaats op Inagro. Op die tweede editie delen experten uit de sector hun inzichten in verschillende thema's, waaronder economie, gezondheid, voeder en management. Daarnaast zijn er dit jaar interactieve sessies met interessante en praktische uiteenzettingen voorzien. Nadien zijn de nieuwe kweekcellen én de unieke robot te bezichtigen op de officiële opening van onze nieuwe onderzoeksruimtes voor insectenkweek   

> Bekijk alle praktische info en schrijf je in!  


Entomatisation_VLAIO.jpg
Het project "Entomatisation" voeren we uit met steun van het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.


Entomospeed_logo_banner.jpg

Het project "Entomospeed" is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.


Bioboost_logo_Interreg.png  

The "BioBoost" project has received funding from the Interreg 2 Seas programme 2014-2020 co-funded by the European Regional Development Fund under subsidy contract No 2S01-038, the province of West Flanders and the province of South Holland.Gekoppelde thema's & sectoren: Insectenkweek