In de operationele groep "VleesVEEPAS" overleggen vleesveehouders met onderzoekers over mogelijkheden en vooral over de haalbaarheid van eventuele nieuwe voorstellen voor PAS-maatregelen ter reductie van ammoniakemissie. Op de bijeenkomst van eind oktober werd het thema 'voeding' aangehaald.

Discussie over eventuele nieuwe PAS-maatregelen leidt tot nieuwe vragen

Uit de bijeenkomst van eind oktober blijkt dat er nog veel vragen zijn rond de eventuele nieuwe PAS-maatregelen, zoals

  • Wat kan je verwachten van de invloed van een verlaagd eiwitgehalte op de groei?
  • Zijn er ook andere langetermijneffecten. Zoja, welke?
  • Een lager eiwitgehalte en dan vooral OEB-gehalte geeft aanleiding tot een verminderde ammoniakproductie en dus -emissie, maar welke verschillen zijn waar te nemen tussen verschillende combinaties van voedermiddelen?

DSC6880blog61117.jpg

Naast die praktische vragen hebben veehouders ook vragen bij de controleerbaarheid van een eventuele maatregel:

  • Hoe kan je aantonen hoeveel eiwit er vervoederd werd?
  • Is het voldoende kuilanalyses te nemen?
  • Wat met de verschillende diercategorieën en bijbehorende rantsoenen?

 

Kortom, aan een eventuele nieuwe PAS-maatregel moet heel wat discussie- en denkwerk voorafgaan. Wil je daar ook aan bijdragen en van bijleren? Neem dan gerust contact op met Evi Canniere via 051 27 33 52.

 

 

Deze blog is geschreven in kader van de operationele groep VleesVEEPAS met steun van ELFPO - www.vlaanderen.be/pdpo

logovoorblogs61117.png


 

Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Vleesveehouderij