Vorige week stelden we de nieuwe brochure "Een luchtwasser, wat nu?" aan je voor. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld gaven we je drie concrete tips om je wasser goed op te volgen. Deze week ligt de focus op spuiwater in biologische luchtwassers. Die wasser is een goed alternatief is voor de chemische wasser (die gebruikmaakt van zwavelzuur). Maar de biologische wasser geeft meer spuiwater, dat bovendien een lagere bemestende waarde heeft. Een spuivreter kan soelaas bieden. Inagro ging op bezoek bij een West-Vlaamse varkenshouder met een biologische luchtwasser met spuivreter.
Luchtwassers in varkenshouderij - deel 3: volume spuiwater beperken

Een chemische luchtwasser maakt gebruik van zwavelzuur, een gevaarlijke stof die je op het bedrijf moet opslaan. Als je liever niet met zwavelzuur werkt, kan een biologische luchtwasser een goed alternatief zijn. Een nadeel van een biologische wasser is dat het volume aan spuiwater, het restproduct na het wassen, veel groter is dan bij een chemische wasser. Bovendien heeft dat spuiwater een lagere bemestende waarde. De spuivreter kan daarvoor een oplossing bieden. Inagro ging op bezoek bij een West-Vlaamse varkenshouder met een biologische luchtwasser met spuivreter.

 

Spuivreter vermindert volume spuiwater
De West-Vlaamse varkenshouder breidde zijn bedrijf uit en installeerde een biologische luchtwasser op de bestaande en de nieuwe stal. De totale capaciteit van het bedrijf is zo 4.150 vleesvarkens. De verschillende units zijn aangesloten op een gemeenschappelijk waswatercircuit en een ondergrondse bacteriekelder om de stabiele werking te garanderen. De spuivreter verwijdert het schadelijke nitriet stelselmatig en zet het om naar onschadelijke luchtstikstof.

“Door te kiezen voor de spuivreter is het volume spuiwater een pak kleiner. In de eerste maanden na de opstart produceerde de luchtwasser 70 m³ spuiwater. Met de spuivreter is de spuiwaterproductie sterk afgenomen: in de periode april tot en met juni is er slechts 7 m³ spuiwater bijgekomen.”

 

Hogere N-concentratie
De installatie zal na een opstartperiode van 12 maanden zijn evenwicht bereiken. Daarna zal er jaarlijks 300 m³ gespuid worden, voor 4.150 vleesvarkens. Het spuiwater heeft een N-gehalte van 10 tot 12 g N/l.

“Door de hogere N-concentratie wordt het ook interessant om het spuiwater als kunstmest af te zetten. Wij hebben een overeenkomst kunnen maken met onze naburige rundveehouders voor de afzet van het spuiwater.”

 

Hoe pak jij het aan?
Wil je meer weten over de biologische luchtwasser en de spuivreter? Je leest er alles over in de vernieuwde brochure “Een luchtwasser, wat nu?”.

Graag polsen wij ook naar jouw mening over luchtemissies in de intensieve veehouderij. Vul binnenkort onze enquête in en win een spuitoverall of een geschenkmand. - later meer!

 

Lees ook:

> Deel 1: in de praktijk
> Deel 2: tips uit de gloednieuwe publicatie

 

 

Foto: Departement Landbouw en Visserij

Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Varkenshouderij