Sinds 2003 is het in Vlaanderen verplicht om nieuwe varkensstalen te voorzien van een ammoniakemissiearm stalsysteem. Luchtwassers spannen de kroon als meest gekozen systeem. Toch blijkt dat de opvolging van de wasser in de praktijk al eens fout durft te lopen. Varkenshouder Dirk getuigt...

Luchtwassers in varkenshouderij - deel 1: in de praktijk

Varkenshouder Dirk bouwde in 2006 een nieuwe zeugenstal. Met de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal in 2012 vormde hij zijn bedrijf om naar een volledig gesloten varkensbedrijf. Zowel de zeugenstal als de vleesvarkensstal werden uitgerust met een luchtwasser.

“We kozen voor een luchtwasser, omdat onze buren vlak naast de stallen wonen. Met de luchtwasser hoopten we de hinder voor hen zoveel mogelijk te beperken. Naar ons aanvoelen zijn we daar ook in geslaagd, want nu ruik je de varkens bijna niet. Enkel de oudere stallen zorgen voor een lichte geur.”

 

Toch op de vingers getikt...
Hoewel Dirk tevreden is over zijn keuze en de werking van zijn luchtwassers, werd hij onlangs op de vingers getikt. “We kregen controle op het bedrijf en er werd specifiek naar de luchtwassers gevraagd. Blijkbaar waren verschillende zaken niet in orde: de technische fiche ontbrak en het sproeibeeld was niet oké, omdat enkele sproeikoppen kapot waren. Ik probeer het logboek correct in te vullen, maar onze luchtwasser is niet zo toegankelijk. Daarom durf ik de wekelijkse controle nu en dan wel eens over te slaan.”

Bij een eerste controle houdt de inspectie het gelukkig meestal bij een aanmaning. Bij ernstige inbreuken wordt wel onmiddellijk een PV opgesteld. Vóór een volgend controlebezoek moet Dirk de problemen oplossen.

Dirk is zeker niet de enige varkenshouder die wel eens een fout maakt met zijn luchtwasser. Veelal gaat het niet om kwaad opzet, maar eerder om onwetendheid. Binnenkort kan je alle informatie over luchtwassers terugvinden in een duidelijke en bevattelijke brochure “Een luchtwasser, wat nu?”. Daarover lees je volgende week meer!

 

Foto: Departement Landbouw en Visserij

Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Varkenshouderij