In kader van het LEADER-project KENNISvijvERs Midden-West-Vlaanderen worden verschillende studieclubs omtrent Ceres georganiseerd. Hierbij merken we dat heel wat varkenshouders vragen hebben omtrent de interpretatie van de technische en economische kengetallen. Het managementpakket ‘Ceres’ geeft deze kengetallen weer in het bedrijfsoverzicht en cyclusoverzicht.

Protocol: bedrijfsoverzicht en cyclusoverzicht ter interpretatie van zeugenboekhouding

Dit protocol dient als hulpmiddel om het bedrijfsoverzicht en cyclusoverzicht juist te interpreteren.

 

 

 

 

 

2017-10-31-onderhandelenbanner.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij