In het VLAIO-project "PAS GeRUND" gaan we de invloed na van ventilatie in de stal. Ventilatie is namelijk een factor die de uitstoot van emissies kan beïnvloeden. We geven kort een stand van zaken over onze bevindingen...  

Invloed van het ventilatieniveau op het stalklimaat

Als je regelbare windbreekzeilen gebruikt, kan je het ventilatiedebiet in de stal helpen regelen. Bij hogere windsnelheden neemt niet alleen het ventilatiedebiet in de stal toe, maar ook de uitstoot van ammoniak. Inagro en projectparners voeren begin volgend jaar metingen uit bij enkele praktijkbedrijven om een beeld te krijgen van de ventilatie in de huidige melkveestallen. Daarbij zullen ze het stalklimaat evalueren via de temperatuur, de relatieve vochtigheid en de CO2-concentratie in vergelijking met de opening van de windbreekzeilen en weersgegevens.

Wie aan emissies en ventilatie denkt, denkt automatisch ook aan een gezond klimaat voor de dieren in de stal. Tijdens de studiedag "Ventilatie bij melkvee" op 8 september gingen we daar dieper op in. De kerngedachte was: een stal moet gebouwd worden om het klimaat zo lang mogelijk optimaal te houden zonder extra energie te gebruiken. Daarbij kan je gebruik maken van regelbare windbreekzeilen.

 

 

Deze blog kadert in het VLAIO-project: PAS GeRUND: “Naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij”, met steun van het agentschap Innoveren & Ondernemen. logopasgerund201017.jpg


Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Melkveehouderij