De meeste varkenshouders maken gebruik van Ceres voor hun zeugenboekhouding. Daarbij merken we op dat niet alle toepassingen in dat programma gekend zijn. In het kader van LEADER-project KENNISvijvERs Midden-West-Vlaanderen publiceren we een tweetal protocollen om arbeidsefficiënt te werken binnen Ceres.

Protocollen: arbeidsefficiënt werken in Ceres - starters en gevorderden

Aan de hand van icoontjes worden verschillende toepassingen in Ceres beschreven. Het eerste protocol dient voor starters en het tweede protocol is bedoeld voor gevorderden.

 

2017-10-17-banner ceres.jpg

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij