We ondervinden dat sommige landbouwers de klasseringstabellen niet gebruiken of verkeerd interpreteren. Dat is nochtans een belangrijk hulpmiddel bij het vervangingsbeleid van de zeugenstapel. In het LEADER-project KENNISvijvERs Midden-West-Vlaanderen krijgen varkenshouders ondersteuning bij het gebruik van Ceres of een ander programma betreffende de zeugenboekhouding.

Protocol: klasseringstabel Ceres als werkdocument gebruiken bij vervangingsbeleid

> Via dit protocol sommen we de belangrijkste dingen op over de klasseringstabel. 

2017-10-17-banner ceres.jpg

 

Gekoppelde thema's & sectoren: Varkenshouderij