De Europese MRL van thiabendazool (actieve stof van Tecto) wordt verlaagd van de huidige MRL van 1 mg/kg naar een nieuwe MRL van 0,05 mg/kg. Die nieuwe MRL is van toepassing vanaf 21 januari 2018 (verordening 2017/1164). De aanpassing heeft daardoor een belangrijke weerslag op de wortels die nu gerooid worden.

Pas de juiste behandeling toe!

Volg GAP zeer strikt op!
Het Belgisch erkenningscomité stelt dat het noodzakelijk os om de goede agrarische praktijken (GAP) zéér strikt op te volgen om witloofkroppen conform de MRL van 0,05 mg/kg te kunnen vermarkten. Om overschrijdingen van de MRL te voorkomen, hebben Inagro, de Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW), de Vlaamse overheid, de veilingen BelOrta en Reo, KDT en LAVA de risicosituaties in kaart gebracht. Het is van belang dat iedereen de bijzondere aandachtspunten opvolgt!

> Lees bijgevoegd document aandachtig, want de erkenning van Tecto staat op het spel.

Verkoop Tecto stopgezet
Door die problematiek heeft Syngenta bovendien beslist om de verkoop van Tecto stop te zetten (zie bijlage). Het bedrijf wil het risico vermijdenen dat de MRL overschreden wordt en dat het zo de erkenning kwijtspeelt.
 
Het gebruik van Tecto is met andere woorden nog toegelaten als de goede agrarische praktijken zeer strikt opgevolgd worden, maar Tecto zal (voorlopig) niet meer te koop zijn.

Gekoppelde thema's & sectoren: Witloof