Recent hebben we melkveehouders bevraagd over de ventilatie in hun stallen. Daaruit blijkt dat het vooral bij hitte moeilijk is om het klimaat optimaal te houden. Als je de ventilatie optimaliseert, kan je de ammoniakemissie beperken. Maar als je te veel ventileert, kan de uitstoot ook stijgen. Bij warm weer hebben ook goed geventileerde stallen nood aan een bijkomende ventilatiestrategie. Om je te helpen voeren we onderzoek uit naar de ventilatiebehoefte in het VLAIO-project “PAS GeRUND”. Zorg bij hitte eerst en vooral voor voldoende vers drinkwater. Als bijkomende maatregel kan je ventilatoren inschakelen. We geven je raad...
Tips voor ventilatiestrategieën bij melkvee

Over de plaatsing, het aantal en het type ventilatoren heerst nog veel onduidelijkheid. Tijdens de studiedag rond ventilatie op 8 september komen een aantal principes aan bod. In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier.

 

Zorg voor goed onderhoud
Over het algemeen is een luchtsnelheid van 2 tot 3 m/s nodig om de koeien voldoende te kunnen afkoelen. Vanaf 21°C is het aangewezen de koeien extra af te koelen met ventilatoren. Een jaarlijks onderhoud van de ventilatoren is van belang, want slecht onderhouden ventilatoren verliezen tot 40 % van hun efficiëntie.

Verticale ventilatoren
We geven je enkele algemene richtlijnen voor de plaatsing van verticale ventilatoren:

  • Plaats de verticale ventilatoren bij voorkeur boven de roostergang naast de voedergang, daarna boven de binnenste rijen ligboxen en als laatste boven de buitenste rijen ligboxen (afhankelijk van de breedte van een stal). Bij een 4-rijer is het wenselijk om ook ventilatoren over de binnenste rijen ligboxen te installeren. Bij een 6-rijer moeten er daarbovenop ook ventilatoren over de buitenste rijen worden geplaatst.
  • De aangeraden afstand tussen twee ventilatoren bedraagt 10x de ventilatordiameter. Plaatsing gebeurt best onder een hoek van 15-20°, waarbij de ventilator gericht is naar de bodem onder de volgende ventilator (zie figuur).

figuur ventilator positie - blog tips voor ventilatie.jpg
 

Horizontale ventilatoren
HVLS-ventilatoren (horizontale ventilatoren; high volume, low speed ventilatoren) hebben meestal een diameter van 6 tot 7,5 m. Dat type ventilatoren wordt het best met een afstand van 15-18 m apart geplaatst. Voor de veiligheid dient dit type ventilatoren minstens 0,3 m hoger dan de hoogste inlaatopening geplaatst te worden. De werking van dit type is ook gevoeliger voor het effect van luchtstromen in de stal.

Wachtruimte
Het kan ook aangewezen zijn om ventilatoren in de wachtruimte te installeren. Daarbij gelden volgende richtlijnen.

  • De ventilatoren moeten zo geplaatst zijn dat de lucht weg van de melkinstallatie wordt geblazen.
  • Bij het installeren van meerdere rijen ventilatoren naast elkaar is een afstand van 2,5 tot 3 meter tussen twee rijen aangeraden. 

 

Waterverneveling
Een bijkomende ventilatiestrategie is het gebruik van waterverneveling. Waterverneveling moet altijd in combinatie met ventilatoren gebruikt worden. Dit zorgt ervoor dat de waterdruppels snel verdampen en zo meer warmte aan de koeien onttrekken. Er moet voldoende water gesproeid worden, zodat de huid van de koeien nat wordt, maar de uiers droog blijven. Een voorbeeld van een sproeischema is 1 tot 3 minuten sproeien om de 15 à 30 minuten. De sproeiers moeten in de roostergang naast de voergang geplaatst worden.

 

 

Dit nieuwsbericht kadert in het VLAIO-project "PAS GeRUND" en werd gerealiseerd met steun van
logo project.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: Luchtemissies | Melkveehouderij