In maaiweides wordt standaard Engels raaigras gezaaid, samen met witte en rode klaver. Andere grassoorten hebben namelijk een duidelijke impact op de opbrengst en voederwaarde van een grasklavermengsel. Maar de ontwikkeling van het gras heeft ook een invloed op de ontwikkeling van de rode klaver in het mengsel. Een goed rodeklaverras kiezen is dus van belang voor een goede standvastigheid. Klaver zorgt op zijn beurt voor extra eiwit in het ruwvoeder.

Welk type gras kiezen in een (biologische) maaiweide?

Effect van grassoort en van rodeklaverras

In het najaar van 2015 legden we een proef aan op een biologisch maaiperceel. Daarin vergeleken we mengsels met vier verschillende grassen (gekruist raaigras, festulolium, Engels raaigras en rietzwenkgras met timotee) en twee rassen rode klaver. We vulden alle mengsels aan met eenzelfde hoeveelheid witte klaver (variëteit Hebe).

Daarnaast namen we in de proef twee commerciële grasklavermengsels op die biologische telers frequent toepassen. Het betreft een mengsel van Sencier (gangbaar, onbehandelde zaden) en een mengsel dat Biosano samenstelt (biologische zaden). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende mengsels die we uittestten in de proef.

 

tabel samenstelling grasklavermengsels.png
Tabel: Samenstelling van de verschillende grasklavermengsels

 

Besluit: het doel bepaalt de graskeuze

Deze proef toont een aantal duidelijke verschillen aan tussen verschillende grassoorten. Daarbij moeten we wel onthouden dat er nog grote verschillen mogelijk zijn binnen elke grassoort naargelang het type (diploid of tetraploid; vroeg of laat) en het ras. Een mengsel van verschillende rassen biedt daarop een antwoord.

Na een volledig seizoen en drie snedes van het tweede seizoen kunnen we volgende conclusies trekken uit de resultaten van de proef:

  • Engels raaigras levert een hoge DS-productie op in combinatie met een hoge ruw eiwitproductie het eerste jaar na zaai.
  • Grassoorten als gekruist raaigras of Festulolium geven een zeer hoge beginontwikkeling en zijn interessant als je in eenjarig grasland een hoge DS-productie nastreeft. Nadeel is dat die grassoorten de ontwikkeling van klaver onderdrukken. Een combinatie met Engels raaigras lijkt aangewezen om ook klaver een kans te geven.
  • In meerjarige weides bieden rietzwenkgras en timotee een meerwaarde. Rietzwenkgras vormt diepe wortels en levert onder de huidige droge weersomstandigheden de hoogste DS-opbrengst en een veel hogere ruw eiwitopbrengst op dan de overige grassen.
  • De impact van het ras rode klaver is tot op heden beperkt.