Op de site van Avowest in Poperinge vond op 21 juni een demonamiddag plaats rond duurzame gewasbescherming. Een zestigtal aanwezigen konden kiezen uit twee programma’s: een voor akkerbouwers en een voor hoptelers. Puntvervuiling vermijden, machines juist afstellen en persoonlijke bescherming stonden er centraal. De deelnemers leerden ook wat bloemenranden en nuttigen voor hen kunnen betekenen.

Demo duurzame gewasbescherming in akkerbouw en hop lokt veel kijklustigen

Vermijden van puntvervuiling

In een demonstratie introduceerde Veerle Vandamme van Phytofar de Fyteauscan. Met die handige webtool kunnen telers puntvervuiling op hun bedrijf opsporen en leren vermijden. De tool stelt vragen over bedrijfsactiviteiten waarbij de teler gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Op basis van de antwoorden komen knelpunten naar voor en krijgt de teler gericht advies.

> www.fyteauscan.be

Martijn D’hoop van Inagro ging aansluitend in op de aanleg van een vul- en spoelplaats, in het bijzonder de vulplaats van het VTI Poperinge ten Bunderen. Daarnaast lichtte hij de vier erkende verwerkingssystemen toe die het opgevangen spoelwater zuiveren. Ook het VTI bouwde recent een biofilter om restwater te verwerken.

 
 
Driftreductie
 
Bij de akkerbouwers kwam ook het actuele onderwerp ‘gebruik van driftreducerende doppen’ aan bod. Martijn D’hoop van Inagro gaf de nodige achtergrondinformatie over drift. Daarnaast lichtte hij toe hoe telers drift kunnen vermijden door rekening te houden met de weersomstandigheden, de aanpassing van het spuittoestel of de toepassing van driftreducerende doppen. Sinds 1 januari 2017 is het gebruik van minimum 50 % erkende driftreducerende doppen namelijk verplicht. Martijn demonstreerde de invloed van het doptype op drift met een veldspuit, uitgerust met verschillende doptypes. Daarbij was een duidelijk onderscheid te zien tussen de niet-driftreducerende en de driftreducerende doppen.
 
 
Juist afstellen van machines
 
SAM_3507_LR.jpgZowel hoptelers als akkerbouwers kregen nuttige tips om hun machines juist af te stellen. Zo ging Kris Ruyssen van het Proefcentrum Fruitteelt bij de hoptelers aan de slag met de boomgaardspuit. Met de verticale meetwand stelde hij een boomgaardspuit van een aanwezige teler correct af. Daarbij moet de hopteler er vooral op letten dat hij:
  • de luchtuitstroom juist afstelt;
  • de doppen juist richt;
  • en de juiste driftreducerende doppen met bijhorende druk kiest.
In een hopveld ondervonden de aanwezigen daarna hoe gelijkmatig de verdeling van de spuitvloeistof was op de planten.
 

Persoonlijke bescherming
 
Dirk Baets (Bayer) gaf uitleg over de impact van de omgang met gewasbeschermingsmiddelen op het lichaam van de teler, meer bepaald de handen. Met UV-licht demonstreerde hij hoeveel product er aan de handen kan kleven na het vullen van het spuittoestel. De aanwezigen kregen dan ook een paar handschoenen mee om hun handen in de toekomst goed te beschermen.
 
 
Bloemenranden en nuttigen

DSC00069.JPGDe telers maakten ook kennis met het inzaaien van bloemenranden op het veld. Thomas Van Loo en Femke Temmerman van Inagro gaven een mooi overzicht van de verschillende nuttige insecten in een veld, zoals lieveheersbeestje, roofwants, zweefvlieg en bij. Deze vragen stonden centraal:
  • Hoe kan je de nuttige insecten herkennen?
  • Wat is hun positieve werking op het gewas?
  • Hoe kan je de nuttige insecten stimuleren en beschermen?

 
Deze demonamiddagen werden georganiseerd binnen de LEADER-projecten “Land- en tuinbouwers en imkers, samen op de bres voor duurzame land- en tuinbouw”, “Belgische hop, transparant en betrouwbaar!" en het Europese TOPPS water protection-project.

 
logobanner_demonamiddag_duurzamegwb.PNG


Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Gewasbescherming | Landbouw In Zijn Omgeving