Roundup staat ter discussie, maar er zijn alternatieven! De biovelddag van Inagro op 28 juni brengt een nieuwe generatie precisiecultivatoren in beeld die de grond ondiep en volvelds bewerken om onkruiden en groenbemesters mechanisch te vernietigen. Kom zeker een kijkje nemen! In dit nieuwsbericht lichten we alvast een tipje van de sluier!

   
Biovelddag Inagro toont mechanisch alternatief voor Roundup

Een gewone cultivator levert onvoldoende resultaat

Cultivatoren met smalle beitels of ganzenvoeten zijn standaardmachines in de Vlaamse landbouw. Ze worden vooral gebruikt in het vroege voorjaar om de grond los te maken of in de stoppel. De werkdiepte bedraagt doorgaans 10 à 15 cm. Onkruiden en groenbemesters zijn echter weinig onder de indruk van die bewerking en zijn nadien vaak nog lastiger te bestrijden. Onkruiden en groenbemesters glippen tussen de tanden door en groeien ongestoord verder. Groenbemesters die wel worden losgemaakt, krijgen een ferme kluit grond mee die ze nadien moeilijk loslaten.

In een droog voorjaar, zoals we nu andermaal ervaren, wordt bewerkte grond ook snel te droog en krijgen we grove en harde kluiten. Vooral bij niet-kerende grondbewerking is dat een bijkomend aandachtspunt. De schijveneg wordt vaak als alternatief voorgesteld, maar heeft inherent hetzelfde probleem. Bij ondiepe instelling is het risico reëel dat niet het volledige oppervlak wordt bewerkt. Bij diepe instelling krijgen onkruiden en groenbemesters opnieuw teveel grond mee. Roundup (gangbaar) of de frees (bio) moeten daarom vaak redding brengen.  

20170628_biovelddag1.jpg
Foto: Met een gewone cultivator krijg je de grond niet onkruidvrij

Precisiecultivatoren snijden ondiep en volvelds

 

Precisiecultivatoren bieden een antwoord op die problematiek. Ze zijn uitgerust met brede en vlaksnijdende ganzenvoeten, zodat de grond over de volledige oppervlakte wordt gesneden. Voldoende overlap tussen de ganzenvoeten is nodig. Om een goede diepte-instelling (± 5 cm) te waarborgen, is een kooirol achteraan de machine minimaal noodzakelijk. Door ook vooraan de cultivator dieptewielen te voorzien, kan nog ondieper (2 cm) gewerkt worden. Door de ondiepe bewerking trekken die machines verrassend licht en kan met een lichte tractor verrassend snel gewerkt worden. Verschillende constructeurs hebben een variant in hun gamma. Vier machines hebben al toegezegd voor een demonstratie tijdens de biovelddag op 28 juni op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro. We geven bij deze al een voorsmaakje.    


20170628_biovelddag2.jpg
De Lemken Kristal is een doorontwikkeling van de bekende Smaragd.


20170628_biovelddag4.jpg
Op de Kverneland CLC zijn brede ganzenvoeten mogelijk.


20170628_biovelddag3.JPG

De Treffler TGA is speciaal ontwikkeld voor ondiepe en volveldse stoppelbewerkingen en kan zowel in front als achterop de tractor.    


20170628_biovelddag5.jpg
Steeno heeft een cultivator met 3 rijen tanden met brede scharen, nivelleerschijven en kooirol in het gamma.


Biovelddag 28 juni 2017 om 17u30 in Inagro

Op 28 juni gaat de eerste biovelddag van dit jaar door op het proefbedrijf biologische landbouw. We maken een eerste tussentijdse balans op van het teeltseizoen 2017. Die dag richt zich naar biotelers en gangbare telers met interesse in biologische landbouw.
 
>Meer info vind je in de agenda.    

financiers_partners_Logoblok voor blogs.jpg