Onkruidbestrijding is op kleine tuinbouwbedrijven geen evidentie. Quasi het ganse jaar door wordt er een brede diversiteit aan groenten en kruiden geplant en gezaaid. Dat betekent niet alleen dat verschillende gewassen door elkaar op het veld staan, bovendien kennen die gewassen vaak ook verschillende plantafstanden en verschillende ontwikkelingsfases. Deze specifieke eigenheid van kleine tuinbouwbedrijven maakt dat de mechanische onkruidbestrijding niet altijd een evidentie is. Bovendien gaan veel innovaties aangaande mechanische onkruidbestrijding aan deze bedrijven voorbij omwille van onvoldoende schaalgroote. Deze brochure vormt een goede basis voor landbouwers om aan kleinschalige mechanische onkruidbestrijding te doen.

Kleinschalige mechanische onkruidbestrijding

Deze bijdrage van PCBT werd gerealiseerd in het kader van het demonstratieproject 'Onkruid er uit' en wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting | Gewasbescherming