De professionalisering van de wijnbouw in het Heuvelland breidt zich steeds meer uit. Daarom organiseerde Inagro op 8 maart 2017 een studiedag in het kader van het LEADER-project ‘Wijnbouw in de Westhoek’. Daarop gingen we dieper in op de analysemogelijkheden in Inagro en de interpretatie van de analyseresultaten.

Succesvolle studiedag most en wijn

In dit LEADER-project willen we de promotie van wijn in de Westhoek stimuleren door onder meer de kwaliteit van de wijn te optimaliseren en lokale acties op te zetten. Inagro draagt daaraan bij door ondersteuning te bieden in de kwaliteitsbewaking van de wijn. Dat doen we aan de hand van zowel wijn- als bodemanalyses.

Tijdens het eerste deel van het project werd ingezet op de optimalisatie van de wijnanalyses. Zo kan goed vakmanschap tijdens het productieproces ondersteund worden met een nauwkeurige opvolging van de kwaliteit. Tijdens de studiedag interpreteerde Dr. Oenoloog Hans Van Neyen de data van most- en wijnanalyses die het labo van Inagro bepaalde. Tijdens de degustatieronde werd verder ingegaan op de smaakverschillen die terug te vinden zijn in de analyseresultaten.  

In een volgende fase van het project zal Inagro inzetten op de ontwikkeling van de bodemanalyses en het daaraan gekoppelde advies. In het voorjaar van 2018 willen we dan ook een tweede studiedag organiseren in verband met bodemanalyses en bemestingsadvies, gericht op de wijnbouw. Houd onze agenda in het oog!

Logobanner_studiedag_WijnindeWesthoek.jpg