De werkzaamheden op het veld beginnen stilaan weer op gang te komen. We willen je nog even herinneren aan de minimale afstanden die je moet respecteren voor ingedeelde waterlopen en privégrachten.

Bluuft e bitje van de beke
  • Wanneer je het veld bewerkt, hou er dan rekening mee dat je minimum 1 meter van de talud blijft om de oeverstabiliteit te bevorderen.
  • Hou bij het bemesten rekening met een afstand van 5 meter tot de talud om verontreiniging van nutriënten naar het oppervlaktewater te voorkomen.
  • Bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet je minimum 1 meter van de talud blijven. Raadpleeg de verpakking van het product en fytoweb voor de juiste afstand die je moet respecteren om verontreiniging van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater te beperken.
  • Voor privégrachten wordt geadviseerd om minimaal 1 meter van de talud te blijven met grondbewerking, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen.

2017-02-28-ML-overzichtbeke2.png

In bevragingen gaven verschillende telers aan geen problemen te ondervinden bij het onderhoud van de stroken. Het onderhoud van de 1 meterstrook mag dus geen reden vormen om de meterstrook niet te respecteren. Met een goed maaibeheer is het mogelijk om onkruiden in toom te houden en een stabiele grasvegetatie op de strook en de talud te bekomen. Voor heel wat teelten zijn er al praktische oplossingen beschikbaar omtrent het onderhoud.

Ook Inagro heeft voldoende kennis in huis over bruikbare machines en kan een richtlijn geven naar de kostprijs voor het onderhouden van de 1 meterstrook.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Tom Van Nieuwenhove via tom.vannieuwenhove@inagro.be of 051 27 33 92.


Meer informatie: raadpleeg onze folder 'Bluuft e bitje van de beke'.