De teelt van witloof begint bij een goede perceelskeuze. In de eerste plaats is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. Een te hoge stikstofvoorraad verhindert de afrijping van de witloofwortels. De geschiktheid van een perceel wordt ook in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. Verder is een teeltrotatie van minimum één op vier nodig voor een gezonde witloofteelt.

 
Perceelskeuze voor witloofteelt

Ken de stikstofvoorraad

Om de stikstofvoorraad in de bodem te kennen, is het noodzakelijk een stikstofanalyse uit te voeren. De teelt van witloof vereist immers een stikstofarme bodem. Als de stikstofvoorraad in de bodem van 0-90 cm te hoog is, wordt de afrijping van de witloofwortels verhinderd. Op basis van de resultaten van de stikstofanalyse kan bepaald worden of het perceel al dan niet geschikt is voor de teelt van witloof. Je kan dan op een verantwoorde manier bemesten en een geschikt ras kiezen in functie van de voorraad in de bodem en de behoefte van de plant.  


Hou rekening met de voorgeschiedenis

Het is ook belangrijk om de voorgeschiedenis van het perceel te kennen. De voorteelt kan een nefaste invloed hebben op de ziektedruk en speelt ook een belangrijke rol bij de stikstofnalevering. De teelt van witloof is bijvoorbeeld niet aan te raden op een perceel waar veel groenten werden geteeld of grasland werd gescheurd. Door de mineralisatie van de gewasresten kan namelijk nog veel stikstof vrijkomen in de zomer. Als de voorteelt niet in eigen beheer gebeurde, is het dus nuttig om je goed te informeren over de voorgeschiedenis, de toegediende bemesting en de opbrengst op het perceel.  


Neem een voldoende ruime teeltrotatie

Voor een gezonde witloofteelt mag je maximaal om de vier jaar witloof telen op hetzelfde perceel. Bij een hogere teeltfrequentie van witloof zullen onkruiden, die moeilijk te bestrijden zijn tijdens de witloofteelt, meer kans krijgen zich te ontwikkelen. Een zeer korte teeltrotatie van witloof (1 tot 2 jaar) verhoogt bovendien zeer sterk de kans op opslag van wortelresten van de voorgaande witloofteelt. Ziekten en plagen kunnen ook meer voorkomen bij een te hoge teeltfrequentie.  


Geef de voorkeur aan een optimale bodem

De belangrijkste kenmerken van een geschikt perceel voor de teelt van witloofwortelen zijn een goed doorwortelbare bodem, een niet te rijke grond en een goede vocht- en voedselvoorziening. Bijkomende elementen met een positief effect op de gezondheid van de wortelen zijn een lage onkruiddruk en een kleine(re) kans op het voorkomen van plaaginsecten en ziektekiemen.  


Meten is weten

 

Om een idee te hebben van de geschiktheid van de gronden voor de witloofwortelteelt 2017 raden we je aan om in de periode januari-maart een stikstof-grondstaal te laten nemen, eventueel in combinatie met een standaardgrondontleding. Bij interesse contacteer je de dienst voorlichting witloof van Inagro via 0478 28 09 62 of 051 27 32 92.  


Gekoppelde thema's & sectoren: Witloof