Je kent zeker en vast het gevaar van mestgassen. Jammer genoeg gebeuren er toch nog ongevallen, soms met een dodelijke afloop voor mensen en dieren. Het gevaar van mestgassen wordt onderschat, ook door mensen die er ervaring mee hebben. Vanaf dit jaar kunnen veehouders uit de ganse Westhoek het nodige beschermmateriaal ontlenen. Op donderdag 26 januari gaat een gratis opleiding door omtrent het gebruik van dat materiaal.

Opleiding gebruik beschermmateriaal mestgassen in de Westhoek

Mestgassen komen hoofdzakelijk vrij tijdens het verpompen en mixen van mest. Ook bij het openen en betreden van een mestkelder of mestopslag loop je grote risico's.


Uitleendepot in Diksmuide

Vorig jaar nam de provincie West-Vlaanderen het initiatief en startte de brandweer Westhoek, post Diksmuide, een uitleendepot van beschermmateriaal en meettoestellen mestgassen. In 2016 was de uitleen beperkt tot landbouwers in het noorden van de Westhoek.

Vanaf dit jaar kunnen veehouders uit de ganse Westhoek dit materiaal ontlenen.
Concreet zijn volgende materialen te ontlenen:

  • Gasmeettoestel voor detectie van O2, H2S en explosiegevaar, met pomp voor externe metingen en vlotter
  • Persluchttoestel met longautomaat, masker en composietfles met lucht
  • Harnas + levenslijn

2016-09-22-ML-mestgassenafbeeldingen.PNG

Het meettoestel meet de concentratie van mestgassen en geeft alarm als de concentratie van H2S, het explosiegevaar te hoog is of wanneer de zuurstofconcentratie te laag wordt. Je kan door de bijhorende vlotter en pomp ook vanop de rooster mestgassen meten in de mestput.

Het persluchttoestel is bedoeld om op een veilige manier in de mestkelder af te dalen als er bijvoorbeeld een controle moet gebeuren of om een herstelling uit te voeren. De levenslijn (met harnas) doet dienst als reddingstouw en om in contact te blijven met redder die bovengronds de wacht houdt.

Het gebruik van de materialen is gratis. Ze zijn af te halen in de brandweerkazerne van Diksmuide (Heernisse 4).


Opleiding vooraf is noodzakelijk

Het persluchttoestel en de andere beschermingsmaterialen kunnen enkel uitgeleend worden aan veehouders die vooraf een opleiding gevolgd hebben. Je wordt gewezen op de concrete gevaren van mestgassen en je leert de juiste werkwijze voor het gebruik van de beschermingsmaterialen, zodat je ze veilig kan gebruiken. De opleiding duurt ongeveer twee uur en wordt verzorgd door een deskundige van Boerenbond en Dräger (firma van het beschermingsmateriaal).

Het opleidingsmoment gaat door op donderdag 26 januari. In de voormiddag (9u30-11u30) is er een sessie in de brandweerkazerne van Diksmuide (Heernisse 4, 8600 Diksmuide). In de namiddag gaan er 2 sessies door in de Brandweerkazerne van Ieper (Minneplein 1A, 8900 Ieper). Er is een opleiding in het tijdsblok van 13u00 - 15u00, de tweede sessie gaat door van 15u00 tot 17u00.

Inschrijven gebeurt bij voorkeur viade website van de Provincie (of telefonisch via 051 27 32 00). Tijdig inschrijven is de boodschap, want het aantal plaatsen is beperkt.

Elke veehouder is welkom voor deze gratis opleiding!


Aanbevelingen over veilig mest mixen

Via de heel praktische video ‘Veilig omgaan met mestgassen’ brengt het Departement Landbouw & Visserij de voornaamste aanbevelingen in beeld voor het veilig mixen van mest.