Het eerste, technisch gedeelte van de officiële opening van de infrastructuur voor eetbare paddenstoelen werd druk bijgewoond door mensen uit de sector. Er was heel wat tijd om kennis te maken met de nieuwe infrastructuur. Daarnaast kregen de aanwezigen nuttige informatie uit het onderzoekslandschap en de sector. Een verslag van de boeiende namiddag...

Technisch programma druk bijgewoond tijdens opening vernieuwde onderzoeksinfrastructuur

Bij de start kreeg iedereen de kans om aan te sluiten bij een rondleiding met _INA7125.JPGinformatie over de gerenoveerde en nieuwe infrastructuur. Zo konden de nieuwsgierige bezoekers ter plaatse ondermeer de nieuwe kweekcellen met sas, de vernieuwde tunnelinfrastructuur en de indoor compostbunkers bezichtigen.

Na die rondgang verzamelde iedereen opnieuw en kon Thei Staaks starten met de eerste presentatie. Als onafhankelijk, zelfstandig adviseur gaf hij ons een interessant overzicht over hoe het composteren er vroeger aan toe ging en hoe dat proces tegenwoordig verloopt.

Vervolgens gaf onderzoeksleidster Helen Grogan uit Ierland (Teagasc) _INA7156.JPGeen boeiende uiteenzetting over het internationale onderzoekslandschap in de champignonsector. Belangrijke ontwikkelingen binnen de compostproductie en teelt kwamen aan bod.

Als derde spreker kwam Patrick Sedeyn, die als onderzoeker en voorlichter van de eigen afdeling een leerrijk overzicht gaf wat de mogelijkheden van het vernieuwd praktijkcentrum nu precies betekenen. Het brede scala van dienstverlening en proefmogelijkheden werden daarbij uitvoerig toegelicht.

Na afronding van het technische gedeelte kon het officiële programma van start gaan. Samen met sectorgenoten werd daarbij onder meer een blik in de toekomst geworpen. Nadien konden de aanwezigen het glas heffen en verder napraten tijdens de receptie.

 

>> Wie wil, kan de presentaties van Thei Staaks, Helen Grogan en Patrick Sedeyn downloaden.

>> Bekijk zeker en vast ook hoe de teelt zich vroeger afspeelde. (bron video: Michal Babilas/Sylvan Polen)
Victorian Edible Mushroom Cultivation.MP4Victorian Edible Mushroom Cultivation.MP4

Gekoppelde thema's & sectoren: Eetbare Paddenstoelen