Van een vos wordt wel eens gezegd dat hij zijn haren verliest, maar niet zijn streken. Dat wilden we bij Inagro uittesten door mobiele nepvossen op te stellen tijdens het seizoen waarin de houtduifdruk groot is. De nepvossen werden opgesteld op percelen met onder andere erwten en kolen. Deze levensgrote, op hardboard karton gedrukte afbeeldingen van vossen verliezen zeker hun haren niet. Maar wat met hun streken?

Sluwe vossen op je land?!

Wat zijn mobiele nepvossen?

Het idee waaide over uit Nederland. Een belangrijke natuurlijke vijand van de houtduif is de vos. Waarom dan niet eens experimenteren met afbeeldingen van vossen om houtduiven weg te houden van schadegevoelige teelten? Die levensechte afbeeldingen van een vos op hardboardkarton werken als een soort vogelverschrikker. ‘Mobiel’ slaat op het feit dat ze gemakkelijk te (ver)plaatsen zijn. Twee vossen per ha zouden moeten volstaan om houtduiven weg te houden van de percelen. De vossen zijn beschikbaar bij debordenmeesters.nl aan 90 à 100 euro per stuk.


Inagro testte het voor je uit

Inagro kocht tien mobiele nepvossen aan die verdeeld werden onder enkele bereidwillige landbouwers. Hoewel de eerste resultaten hoopgevend zijn, moeten we er toch voorzichtig mee zijn: de vossen werden iets te laat in het seizoen geleverd, waardoor we vermoeden dat de grootste druk al voorbij was (meer alternatieve voedselbronnen, hogere gewasstand, …). Hoogstwaarschijnlijk resulteerde dat in een vals positief resultaat.

De vossen werden bij zeven verschillende landbouwers uitgetest in West-Vlaanderen.  Allen reageerden ze – weliswaar voorzichtig – positief op deze innovatieve vogelverschrikker. Bij de meeste  landbouwers (70 %) bleven de duiven effectief weg. Bij de overige 30% was de druk opvallend minder. Heel wat landbouwers (60%) gaven ook aan dat twee vossen per ha misschien wel wat weinig is. Bij twee losse steekproeven, onder meer in onze eigen proeftuin, bleef het succes dan weer volledig uit.

Het experiment wordt volgend jaar herhaald. We willen immers nagaan of de vossen ook effectief zijn vroeger in het seizoen en of meer vossen per ha het succes eventueel kunnen verhogen.
We houden je op de hoogte.

Meer info? kim.debus@inagro.be

WVL_europldbfonds.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Biologische Productie | Landbouw In Zijn Omgeving