Deze brochure kwam tot stand in het kader van het project “Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit”.
Brochure Eenvoudige bouwstenen voor een betere bodemkwaliteit

Een goed teeltresultaat halen binnen de beperkingen van een onzeker klimaat, verschillende lastenboeken en (mest)wetgevingen en met respect voor het leefmilieu, is geen gemakkelijke opdracht.

Een basisvoorwaarde voor deze opdracht is een gezonde vruchtbare bodem die ook in minder ideale omstandigheden in staat is om een rendabel gewas te laten groeien.

In deze brochure wordt heel wat informatie gegeven rond bodemkwaliteit en de methodes om de bodem te onderzoeken en beoordelen.

 

Meer info?
Lieven Delanote
E lieven.delanote@inagro.be
T 051 27 32 50

Gekoppelde thema's & sectoren: Biologische Productie | Bodem En Bemesting