Vanaf 2 september zijn de wijzigingen in het "soortenbesluit" van kracht. Naast een volledig nieuw hoofdstuk omtrent preventie en beheer van invasieve exoten, zijn er ook voor de landbouw enkele belangrijke wijzigingen die onder meer te maken hebben met de bestrijding van een aantal vogelsoorten. Lees er meer over in deze blog.

Gewijzigd soortenbesluit van kracht: bestrijding van kraaiachtigen aangepast

Algemeen: hoe bestrijding aanvragen?

 • Bestrijding van beschermde soorten, zoals kraaiachtigen en spreeuwen, kan alleen uitgevoerd worden als de code goede praktijk gerespecteerd werd (toepassing van de basismaatregelen ter preventie van schade). Download hier de folder over kraaiachtigen.
 • Verplichte melding aan de burgemeester vervalt, maar melding bij het Agentschap voor Natuur en Bos blijft wel gelden. Het in te vullen document vind je terug via deze melding.
 • Rapporteren is verplicht; de rapportage documenten kan je hier vinden.

 

Onafhankelijke jachtrechthouders en wildbeheereenheden kunnen de melding doen via het faunabeheerplan. Als de wildbeheereenheid of individuele jager beschikt over een goedgekeurd jachtplan, moet hij geen kaart op schaal 1:10.000 of 1:25.000 meer bijvoegen. Hij dient dan enkel nog het aantal in te zetten vallen of kooien te melden.

De bestrijding mag uitgevoerd worden door de eigenaar, de huurder, de exploitant, de grondgebruiker(s) en de bijzondere veldwachter. Mits schriftelijke toestemming van één van de hierboven vermelde personen, mogen ook derden de bestrijding uitvoeren.

OPMERMING: Met uitzondering van de brandgans, kunnen enkel volwassen individuen bestreden worden.


Zwarte kraai

 • Jaarrond bestrijding (met vuurwapens, roofvogels, trechtervallen, Larsen-kooien en het inzetten van lokmiddelen (kunstmatige lokvogels, dode lokdieren en akoestische lokmiddelen)) om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen, om wilde fauna en flora te beschermen of natuurlijke habitats in stand te houden
 • Ringplicht voor lokvogels van kraaien vervalt
 • Opstelling van vangklare trechtervallen kan enkel van 16/02 tot en met 15/10, ongeacht de locatie van bestrijding (bossen, akkers, weilanden)
 • Op de trechtervallen en Larsen-kooien moet de plaatser een weersbestendig plaatje bevestigen waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van ANB en het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan, inclusief volgende tekst: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3”.
 • Melding van het aantal geplaatste trechtervallen en/of Larsen-kooien is verplicht

Ekster

 • Jaarrond bestrijding (met vuurwapens, roofvogels, trechtervallen, Larsen-kooien en het inzetten van lokmiddelen (kunstmatige lokvogels, dode lokdieren en akoestische lokmiddelen)) om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen, om wilde fauna en flora te beschermen of natuurlijke habitats in stand te houden
 • Ringplicht voor lokvogels van eksters vervaltingplicht voor lokvogels van eksters vervalt
 • Opstelling van vangklare trechtervallen en Larsen-kooien kan enkel van 16/02 tot en met 15/10, ongeacht de locatie van bestrijding (bossen, akkers, weilanden)
 • Op de trechtervallen en Larsen-kooien moet de plaatser een weersbestendig plaatje bevestigen waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van ANB en het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan, inclusief volgende tekst: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3”.
 • Melding van het aantal geplaatste trechtervallen en/of Larsen-kooien is verplicht


Kauw

 • Jaarrond bestrijding (met vuurwapens, roofvogels, trechtervallen, Larsen-kooien en inzetten van lokmiddelen (kunstmatige lokvogels, dode lokdieren en akoestische lokmiddelen) om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen
 • Ringplicht voor lokvogels van kauwen vervalt
 • Op de Larsen-kooien moet de plaatser een weersbestendig plaatje bevestigen waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van ANB en het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan, inclusief volgende tekst: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3”.
 • Melding van het aantal geplaatste trechtervallen en/of Larsen-kooien is verplicht

Brandgans

 • Bestrijding (afvangen met inloopkooien) in de periode van 1/05 tot en met 30/09 om belangrijke schade aan professioneel geteelde gewassen te voorkomen, om wilde fauna en flora te beschermen of natuurlijke habitats in stand te houden binnen een perimeter van 150 meter rondom het perceel waarvoor bestrijding wordt gemeld  
 • Op de inloopkooien moet de plaatser een weersbestendig plaatje bevestigen waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van ANB en het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan, inclusief volgende tekst: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3”.

Spreeuw

 • Bestrijding (met vuurwapens of roofvogels) in de periode van 15/05 tot en met 31/08 om belangrijke schade aan professionele fruitteelt te voorkomen binnen een perimeter van 150 meter rondom het perceel waarvoor bestrijding wordt gemeld  

Gaai

 • Bestrijding met vuurwapens, roofvogels, trechtervallen, Larsen-kooien en het inzetten van lokmiddelen (kunstmatige lokvogels, dode lokdieren en akoestische lokmiddelen) in de periode van 01/07 tot en met 31/10 om belangrijke schade aan professionele fruitteelt te voorkomen binnen een perimeter van 150 meter rondom het perceel waarvoor bestrijding wordt gemeld  
 • Op de Larsen-kooien moet de plaatser een weersbestendig plaatje bevestigen waarop de naam van de te bestrijden soort, het telefoonnummer van ANB en het jachtverlofnummer van de plaatser van de val leesbaar vermeld staan, inclusief volgende tekst: “Deze val is geplaatst conform de uitvoeringsmodaliteiten van het Soortenbesluit van 15 mei 2009, bijlage 3”.
 • Melding van het aantal geplaatste trechtervallen en/of Larsen-kooien is verplicht

WVL_europldbfonds.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: Akkerbouw | Landbouw In Zijn Omgeving | Witloof